Askerlik Tecil Ettirme Ve Bozdurma

Askere gitme yaşı gelen ancak çeşitli sebeplerle askere gitmek istemeyen kişilerin, ilgili yasalara göre askerliklerini belli bir dönem ertelemeleri “askerlik tecil ettirme” olarak adlandırılır.

Tecil işlemini iptal etmeye ise “askerlik tecil bozdurma” denilmektedir.

ASKERLİK TECİL ETTİRME ŞARTLARI 2021

Askerlik tecil ettirme işlemleri 7179 sayılı Askerlik Kanunu’nun 20. maddesi kapsamında yapılmaktadır. Bu maddeye göre 21 yaşına gelen her erkek vatani görevini yapmak zorundadır.

Yükseköğrenimini tamamlayan kişiler 6 ay olarak kısa dönem askerlik yapabilirler.

Tecil ettirme için gereken şartlar şunlardır;

 • Eğitim: Yurt içinde ya da yurt dışında staj, yüksek lisans ya da doktora yapan kişiler 33 yaşına gelene kadar askerliklerini tecil ettirebilirler. Yükseköğrenim mezunları, çalıştıkları bilim dallarında yurt içinde ya da yurt dışında dünya standartlarında yenilik ve ilerleme getirirlerse ve bu çalışmalarını gerekli kurumlara tasdik ettirirlerse askerliklerini 36 yaşına kadar erteletebilirler.
 • Sağlık: Aşırı kilolu kişiler bir sonraki yıla kadar askere gitmeyebilirler. Ayrıca zamanla ya da tedavi edildiği takdirde iyileşecek hastalığı olanlar, Yoklama Heyeti doktorlarından aldıkları raporla beraber askerliklerini tecil ettirebilirler.
 • Milli sporculuk: Lisanslı sporcular 33 yaşına gelene kadar askere gitmeyebilirler.
 • Kardeşle aynı anda askerlik çağına gelme durumu: Abisi veya kardeşi askere giden kişiler, onun askerliği bitene kadar tecil işlemini yapabilirler.
 • Yabancı ülkede oturma ve çalışma izni olma: Yurt dışında çalışma ve oturma izni olanlar, bu durumu belgeledikleri takdirde Türk Konsolosluklarına başvuru yapıp 38 yaşına kadar askerliklerini erteletebilirler.

Bu şartları taşıyan kişiler tecil işlemlerini yapabilirler.

ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE TECİL YAŞLARI

Lise ve dengi okullar

 • Lise ve dengi okullarda okuyanlar en çok 22 yaşını tamamlayana kadar askerliklerini erteleyebilirler. Bu kişiler öğrenci oldukları süre boyunca askere gitmek zorunda değildirler. Ancak 22 yaşını doldurduktan ve 23 yaşından gün aldıktan sonra zorunlu askerlik için başvuru yapmalıdırlar. Eğer 23 yaşına gelindiği halde hala liseden mezun olunmamışsa bu kişi daha fazla askerliğini tecil ettiremez.
 • Lise ve dengi okuldan mezun olanlar, mezun oldukları tarihten itibaren 3 yıl boyunca askere gitmeyebilirler. 18 yaşında liseden mezun olan biri 21 yaşına kadar askerliğini tecil ettirebilir, ancak 22 yaşında liseyi bitiren biri 23’ünden gün aldığı anda zorunlu görevini yapmak için başvuru yapmalıdır, aksi halde kaçak durumuna düşer.
 • Mesleki ve teknik lise mezunları normal lise mezunlarına göre 3 yıl fazladan erteleme yapabilirler. Normal lise mezunları askerliklerini 3 yıl erteleyebilirken mesleki ve teknik lise mezunları askerliklerini 6 yıl erteletebilirler. Ancak bu durum 26 yaşından gün alana kadar geçerlidir. 18 yaşında mezun olan biri 18 + 6 = 24 yaşına kadar askere gitmeyebilir. Fakat 22 yaşında mezun olan biri 22 + 6 = 28 yaşına kadar değil 25 yaşını bitirene kadar askerlikten muaf olabilir.
 • Lise ve dengi okullardan çeşitli sebepler nedeniyle ilişikleri kesilenler askerliklerini tecil ettiremezler. Bu kişiler normal askerlik yaşında vatani görevlerini yapmak zorundadırlar.
 • Liseyi bitirenler tecil haklarını daha çok uzatmak için 2 yıllık veya 4 yıllık herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümüne kayıt yaptırmalıdırlar. Açık öğretim fakültelerinden 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümlerden birine kayıt yaptırılması da yeterlidir. Bunun için Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin AÖF bölümleri, Atatürk Üniversitesi’nin açık öğretim bölümleri ya da İstanbul Üniversitesi’nin AUZEF bölümleri tercih edilebilir.
 • Liseyi bitirenlerin başka bir liseye kayıt yaptırmaları halinde tecil hakları olmaz. Erteleme hakkının devam edebilmesi için daha üst bir öğrenime devam edilmesi gerekir.

Lisans ve ön lisans öğrencileri

 • 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık ya da daha uzun süreli lisans ya da ön lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler, 29 yaşından gün alana kadar askerliklerini ileri bir tarihte yapmaya hak kazanabilirler. Ancak bu hakkın devam edebilmesi ve geçerli olabilmesi için her yıl ve her dönem okul kaydının yenilenmesi gerekir. Kaydın yenilenmesi unutulursa yoklama kaçağı durumuna düşülebilir. Örnek verecek olursak 4 yıllık bir üniversitede okuyorsanız ve 27 yaşındaysanız, okul bitmedikçe tecil hakkınız devam eder. Ancak 29 yaşından gün aldığınız halde hala okumaya devam ediyorsanız erteleme hakkınız kalmaz ve askere gitmek zorunda kalırsınız. Eğer 28 yaşından sonra da tecil hakkından faydalanmak istiyorsanız mezun olmanız gerekir.
 • Lisans ve ön lisans düzeyinde üniversite bitirenler, mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl boyunca askerliklerini erteleyebilirler. Ancak bu süre 28 yaş tamamlanana kadar geçerlidir.
 • 2 yıllık ya da 4 yıllık üniversite okurken okulla ilişkisi kesilen kişilerin, ilişiğin kesildiği tarihten itibaren 2 yıl tecil hakkı bulunur. Bu süre de 28 yaşı tamamlayana kadar geçerlidir. 23 yaşında okulla ilişiği kesilen biri 25 yaşına kadar askere gitmeyebilir, ancak kişi 27 yaşındayken okuldan ayrılırsa tecil hakkı yalnızca 1 yıldır.
 • Ön lisans bölümünden mezun olup yine 2 yıllık bir okula kayıt yaptıranların tecil hakları uzamaz. Tecil hakkının uzaması için 2 yıllık okuldan 4 yıllık bir okula kayıt yaptırılması gerekir. Yani bir üst düzeydeki okula kayıt şartı vardır.
 • 4 yıllık bir lisans bölümünden mezun olanlar tekrar üniversiteye kayıt olurlarsa askerlik ertelemede yaşa bakılır. 24 yaşında 4 yıllık lisans bölümünü bitiren bir kişi ertesi yıl 4 yıllık başka bir lisans bölümünü kazanırsa tekrardan tecil hakkı kazanmaz. Bu kişinin askerlik durumu, ilk mezun olduğu okula bakılarak yapılır. Askerliğin uzatılması için lisans bölümünden yüksek lisans bölümüne geçilmesi gerekir.

Yüksek lisans öğrencileri

 • Tezli yüksek lisans öğrencileri için tecil süresi 12 yarıyıldır (3 yıl 4 ay). Tezsiz yüksek lisans öğrencileri için tecil süresi ise 3 dönemdir (1,5 yıl). Bu sürelerin geçerlilik zamanı 32 yaşına kadardır. Eğer 26 yaşında tezli yüksek lisans bölümüne kayıt yaptırırsanız tecil süreniz 29 yaşının dördüncü ayına kadar olur. 32 yaşına girdiğinizde bu haktan yararlanmanız mümkün değildir. 28 yaşında kayıt olursanız 31 yaşının dördüncü ayına kadar erteleme hakkınız olur.
 • Yüksek lisansı bitirdiğinizde askerliğinizi 1 yıl boyunca erteletme hakkınız olur.

Doktora öğrencileri

 • Doktora öğrencileri, kayıt yaptırdıktan itibaren 12 yarıyıl boyunca askerliklerini tecil ettirebilirler. Doktora öğrencileri için yaş sınırı 35’tir.

Açık öğretim fakültesi öğrencileri

 • Açık öğretim fakültesinde okuyan öğrencilerin tecil durumları 2 yıllık ya da 4 yıllık üniversite okuyan öğrencilerin durumları ile aynıdır. Bu okullara yoklama kaçağı olmadan kayıt yaptırmak gereklidir. Eğer asker kaçağı olduktan sonra açık öğretim fakültelerine kayıt yaptırırsanız tecil hakkınız olmaz.

ASKERLİK TECİL ETTİRME NASIL YAPILIR?

Askerlik tecil ettirme e-Devlet sistemine girilerek yapılabileceği gibi herhangi bir askerlik şubesine gidilerek de yapılabilir. E-Devlet kapısından erteleme işlemlerini yapabilmeniz için şu adımları takip etmeniz gerekir;

 • İlk olarak turkiye.gov.tr adresine girin.
 • Sisteme giriş yapın.
 • Arama kısmına “askerlik yoklama” ya da “ asal askerlik erteleme başvurusu” yazın.
 • Açılan sayfada “Milli Savunma Bakanlığı / Asal Yoklama Başvurusu” şeklinde bir link göreceksiniz. O linke tıklayın.
 • Açılan bilgi mesajını okuyup “Yukarıdaki bilgileri okudum, anladım ve kabul ediyorum” kısmına işaret koyun.
 • “Devam” tuşuna basın ve istenen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.
 • Tüm alanları doldurduktan sonra “Tamam” tuşuna basın.

Bu aşamadan sonra aile hekiminize giderek muayene olun. Doktorunuz bilgilerinizi sisteme işledikten sonra tek yapmanız gereken e-Devlet’ten durumunuzu takip etmektir.

ASKERLİK TECİL İÇİN GEREKEN BELGELER

 • Diploma ve diplomanın 4 tane fotokopisi
 • Kimlik ve 4 tane fotokopisi
 • 6 adet biyometrik fotoğraf
 • Ehliyetiniz varsa ehliyetinizle birlikte 2 tane fotokopisi

ASKERLİK TECİL BOZDURMA 2021

Tecil ettirdiğiniz askerliğinizi bozdurarak askere sevk işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Bunun için e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz.

Askerlik tecil bozdurma e-Devlet kapısından yapmak için sırayla şu adımları takip etmeniz gerekir;

 • turkiye.gov.tr adresine girin.
 • Sisteme giriş yapın.
 • Arama kısmına “asal yoklama” yazın.
 • turkiye.gov.tr/mill-savunma-asal-yoklama-basvurusu bağlantısına tıklayın.
 • Ekrandaki bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girin.
 • Vesikalık fotoğrafınızı sisteme yükleyin. Fotoğraf boyutunun çok büyük olmamasına dikkat edin, yoksa sistem hata verir ve fotoğrafınız yüklenmez.
 • Sınıflandırmaya Esas Ek Bilgi Formu ve Yoklamada Uygulanacak Sağlık Durumu formlarını doldurun.

Formları doldurduktan sonra aile hekiminize giderek muayene olun. Aile hekimi “Askerliğe Elverişlidir” kararını verdikten sonra bu bilgiyi sisteme işler ve tüm bilgileriniz elektronik ortamda askerlik şubesine aktarılır. Bu aşamadan sonra e-Devlet sisteminde işlem yapmanız ya da askerlik şubesine gitmeniz gerekmez.

TECİL BOZDURDUKTAN SONRA NE ZAMAN ASKERE GİDERİM 2021

Askere alım işlemleri her yıl 4 kez yapılır. Tecil bozdurduktan sonra askerlik şubesi sizi en yakın celp dönemine göre kaydeder.

2021 askerlik celp dönemleri için son başvuru tarihleri şu şekildedir;

 • Şubat: 30 Kasım 2021
 • Mayıs: 28 Şubat 2021
 • Ağustos: 31 Mayıs 2021
 • Kasım: 31 Ağustos 2021
 • Şubat: 30 Kasım 2022

Bu tarihleri kaçırmanız halinde bir sonraki celp döneminde askere gidebilirsiniz. Eğer Şubat ayında tecilinizi bozdurduysanız en erken Mayıs ayında askerliğini yapmaya başlayabilirsiniz.

Sonuç olarak tecil ettirme ve bozdurma işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Eskiden olduğu gibi askerlik şubesine gitmenize ve saatlerce beklemenize gerek yoktur.

Yorumlar

ben mesleki ve teknik anadolu lisesi mezunuyum (muhasebe ve finansman) ben ilk 3 yıl tecil hakkımı kullandım devamında olan 3 yıl ilave tecil hakkımı da kullanabilirim değil mi ? acil cevap verirseniz sevinirim. tecil tarihim 31.12.21
Cevap

Yorum ekle