Başkasına Ait Tapu Sorgulama

Başkasına Ait Tapu Sorgulama

Tasarrufların gayrimenkul veya taşınmaz üzerinde değerlendirmek isteyen yatırımcının satın almak istediği yapıyla alakalı detaylı araştırma yapma hakkı var. Yatırımlarını doğru yere kanalize etme konusunda hassas hareket etmek isteyen yatırımcının alacağı bir arsa veya konut ile alakalı tapu bilgilerini de görmesi gerekir. Peki bunun için izlenmesi gereken yol nedir?

Başkasına ait tapu sorgulama nasıl yapılabilir?

Doğrudan bir kişinin alacağı arsanın tapusunun kime ait olduğunu sorgulama hakkı yok. Ancak mülk sahibi olduğunu iddia eden kişinin arsanın veya konutun kendisine ait olduğunu göstermesi açısından tapu senedini yatırımcıya göstermesi gerekir. 

Bunun için e-devlet üzerinden mal ve mülk sahibinin şifresini yazarak, Tapu Müdürlüğü hizmetlerinden arsaya ait tapusunu yatırımcıya göstermesi ve kaygıları gidermesi gerekir.

Başkasına ait tapu sorgulama işleminin diğer bir yöntemi ise, Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne gitmek. Mal sahibinin kimlik beyanı ile tapu ile alakalı tüm bilgilere erişmek ve ilgili arsanın imar iznine tabi olup olmadığı veya konutun tapu modelinin ne olduğu bilgisine erişilebilir. Böylece, mülk sahibi ile alışveriş gerçekleşmeden önce arsanın veya konutun yatırım için uygun olup olmadığına karar verilebilir.

Başkasına ait tapu parsel sorgulama süreci avukat ile de yapılabilir. Yasal olarak, avukatların tapu bilgilerine erişme izinleri vardır. Gerekli prosedürün yerine getirilmesinin ardından ilgilenilen arsanın kime ait olduğunu ve tapu bilgilerine ulaşmak mümkün olabilir. Ancak bu durumun avukat aracılığı ile ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun şekilde yerine getirilmesi lazımdır. Bunun için avukata ücret ödenir.

Hangi tür tapular var?

Tapu, satın alınmak istenilen taşınmazın kimlik bilgisidir. En doğru sonuçları içerir. Taşınmazın ne şekilde, nasıl kullanılabileceğini ortaya çıkarır. Bu nedenle, taşınmazın satın alınmadan önce hangi tür bir tapuya sahip olduğu önemlidir. üç farklı tapu modelinden bahsedilebilir. Bunlar şöyle:

  1. Hisseli tapu: Bir parselin birden fazla sahibinin olduğunu gösterir. İlgili parselde söz hakkı bulunan isimlerin kimler olduğu nettir. Ancak parsel bölünmediğinden dolayı kimlerin nerede yeri olduğu bilinmez.
  2. Kat mülkiyet tapusu: Yapımı tamamlanan bir yapının kimlere ait olduğunu net bir şekilde gösteren tapudur. Yerler bölünmüş, herkesin yeri belirlenmiş ve çizilmiştir. BU tapu, binanın iskan izni alınmadan önce de temin edilebilir.
  3. Kat irtifakı tapusu: Bir binanın yapılacağı arsadaki konutun arsa üzerindeki payını gösteren tapu modelidir.

Yorum ekle