Genel Kolluk Nedir? Görevleri Nelerdir?

Genel Kolluk

Genel kolluk; ülkede iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla sorumlu, silahlı olarak görev yapan kişilere verilen isimdir. Polis, jandarma ve sahil güvenlik, genel kolluktur. Belediye sınırları içinde polis, belediye sınırları dışında jandarma ve polis teşkilatının olmadığı deniz, liman ve karasu gibi yerlerde sahil güvenlik genel kolluk olarak görev yapar. Genel kolluğu oluşturan birimleri kısaca şu şekilde açıklayabiliriz;

POLİS

Polis Kuvvetleri

Üniformalı ya da sivil olarak görevini sürdüren, belediye sınırları içindeki alanlarda hizmet veren, emniyet bünyesinde çalışan silahlı personeller polistir. İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan polis teşkilatındaki polislerin tüm görev ve yetkileri 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre belirlenir.

  Dilerseniz özel kolluk ile ilgili makalemize ogguzmani.com/ozel-kolluk bağlantısından ulaşabilirsiniz.

JANDARMA

Belediye sınırları dışında kalan ve polis teşkilatının olmadığı alanlarda güvenliği ve asayişi sağlamakla sorumlu, silahlı olarak görev yapan askeri güvenlik ve kolluk kuvvetleri jandarmadır. Silahlı kuvvetlerle alakalı görevler, eğitimler ve öğrenimlerde Genel Kurmay Başkanlığı’na, güvenlik ve asayişle ilgili görev ve hizmetlerde ise İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan jandarmanın tüm sorumlulukları 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu’na göre düzenlenir.

SAHİL GÜVENLİK

Sahil Güvenlik

Sahil güvenlik tüm sahillerde, karasularda ve iç sularda, limanların ve körfezlerin güvenliğini sağlamak, korumak, deniz kaçakçılığını önlemek, izlemek ve suçlularla ilgili gerekli işlemleri yapmak amacıyla kurulmuştur. Görev ve hizmet bakımından barış zamanlarında İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan sahil güvenlik, olağanüstü hallerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olarak hareket eder. Sahil güvenliğin tüm görev ve yetkileri 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’na göre düzenlenmektedir.

İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’na giren her türlü gemiyi kontrol etmek, boğazlardaki trafiğin güvenliğini sağlamak ve olası suçlarla mücadele etmek sahil güvenliğin görevleri arasındadır.

YARDIMCI KOLLUK

Genel kolluk görevlilerinin olmadığı zamanlarda genel kolluğun görev ve yetkilerini kullanan kişilere yardımcı kolluk denmektedir.

Yardımcı kolluk kuvvetleri kimlerdir? Çarşı ve mahalle bekçileri, gemi kaptanları ve Türkiye Elektrik Kurumu Tesisleri’ni korumakla görevli kişiler yardımcı kolluk olarak görev yapmaktadırlar.

GENEL KOLLUĞUN GÖREVLERİ NELERDİR?

Genel kolluk görevlileri; kamu düzenini sağlamak ve korumak için çalışırlar. Bu kapsamda genel kolluğun görev ve yetkilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Kişileri durdurma, kimlik sorma ve kimlik tespit etme
 • Parmak izi alma ve fotoğraf çekme
 • Üst araması yapma
 • Yakalama, gözaltına alma ve gözaltında tutma
 • Zor kullanma
 • Silah kullanma
 • El koyma
 • Adli makamlara teslim etme
 • İfade alma ve zorla getirme
 • Trafik hizmetleri ile ilgili görev ve yetkiler
 • İstihbarat toplama ve dinleme
 • Engel olma ve önleme
 • Belli yerlere girebilme

Sonuç olarak polis, jandarma ve sahil güvenlik genel kolluk kuvvetleridir. Her birimin görev alanı yasalarla sınırlandırılmış ve net bir şekilde belirtilmiştir. Herhangi bir nedenle genel kolluğun olaya müdahale edemediği durumlarda yardımcı kolluk görevlileri, genel kolluğun yetkilerini kullanarak toplum düzenini sağlayabilirler.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile