İskan Sorgulama

Bir yapının usulüne uygun bir şekilde inşa edilip, tamamlanmasının ardından iskan izni alması gerekir.

İskan izni ilgili yapının kullanımına müsaade edildiğini gösteren belgedir. Belediyeler tarafından verilir.

Bir yapının iskanlı olup olmadığını sorgulamak için yapının yer aldığı ilçenin belediyesindeki İmar Müdürlükleri birimine müracaat edilebilir yada tapu sahibi e devlete giriş yaparak kolaylıkla tapunun iskanlı olup olmadığını görebilmektedir.

Ferdi iskan sorgulama ve tapu iskan sorgulama işlemleri de edevlet üzerinden aynı linkten yapılmaktadır.

E devlet ferdi ve tapu iskan sorgulama tıklayınız...

Sadece Belediyelerin verdiği tapudaki iskan bilgilerini tapu sahipleri e devlet üzerinden, tapu sahibi olmayanlar ise BELEDİYELERDEN öğrenebilirler.

İskan belgesi nasıl alınır?

Yapı kullanma iznini inşaatı yüklenici firma alabilir. Ya da, ilgili firmanın yetkilendirdiği kişi tarafından da iskan belgesinin alım işlemleri gerçekleştirilebilir. İskan belgesinin çıkması ve yapının oturma izni alabilmesi için ilgili yapının yönetmeliklere uygun bir şekilde inşa edilmesi gerekir.

Mevzuata aykırı uygulamalara imza atılarak inşa edilen yapıya iskan izni verilmez. Bu yapıların mevzuata uygun şekilde yeniden düzenlenmesi ve ardından ikinci bir iskan izni başvurusunun yapılması lazımdır.

Binanın deprem yönetmelik ve mevzuatına uygunluğu ilgili belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü tarafından doğrudan veya bir firmaya verilen yetki ile gerçekleşir. Yapılan inceleme sonucunda çıkan rapora göre binanın sağlam olup olmadığı konusundaki bilirkişi raporu, iskanın alınmasında önemli bir etkiye sahiptir.

Binanın projedeki uygun olmaması ve depreme dayanıklı zemine sahip bulunmaması gidi nedenlerden dolayı yıkılmasına veya mühürlenmesine gidecek kararlar verilebilir. Bu nedenle yüklenici firmanın veya müteahhidin yapının sağlamlığı konusunda gereken tedbir ve önlemi önceden almış olması lazımdır.

İskan belgesi ne zaman takdim edilebilir?

  • Belediyeye müracaat eden tarafın dilekçesi değerlendirilir ve iskan ile alakalı süreç işletilir. Kontrol ve denetimlerin ardından çıkacak raporun olumsuz olması halinde iskan belgesini başvurusu iptal edilir. Binanın yönetmeliklere uygun şekilde yenilenmesi bildirimi yapılır.
  • Ancak herhangi bir sorunun olmaması halinde başvuru kabul edilir ve iskan işleminin sonuçlanması için çalışma başlatılır. Bu süreç, yaklaşık 30 gün sürebilir.  Resmi  veya bayram tatilleri ile beraber ilgili sürecin uzaması mümkündür.

İskan izni alınmayan yapı kullanılabilir mi?

İskan izni için müracaat edilmeyen ve iskan izni henüz alınmayan bir yapı inşaat olarak görünür. Bu tür yapılara mesken yapı izni verilerek, inşaatın tamamlanması açısından elektrik ve su gibi abonelikler bağlanabilir.

Ancak yapının inşaat gözükmeye devam etmesi ve iskan izninin alınmaması gidi nedenlerden dolayı elektrik su ücretlendirmeleri yüksekten yapılır.

Yorumlar

Hamzaoglu mah ilkay sok no 4b konya karatay
Cevap

Yorum ekle