Kimler Özel Güvenlik Görevlisi Olamazlar? Listesi

Kimler Özel Güvenlik Görevlisi Olamazlar?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’ndaki maddelere uygun olmak gereklidir. Bu maddelerde belirtilen niteliklerden ve sıfatlardan bir tanesi bile eksik olursa güvenlik görevlisi olunması mümkün değildir.

Özel Güvenlik Görevlisi Olmaya Engel Durumlar

  • Özel güvenlik görevlisi olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır. Yabancı uyruklu kişiler ÖGG olamazlar.
  • Özel güvenlik görevini yapmayı engelleyecek şekilde bedensel bir engel olmamalı ya da akıl sağlığı yerinde olmalıdır. Görevi yapamayacak kadar bedensel kusuru bulunanlar ya da akıl sağlığı yerinde olmayanlar özel güvenlik görevlisi olamazlar.
  • Özel güvenlik temel eğitimi almayan kişiler ÖGG olamaz. Temel eğitimi alıp da yapılan sınavlarda başarılı olamayanlar bu mesleğe kabul edilmezler.
  • Kasten bir suç işlemek ve bu suç nedeniyle bir yıl ya da daha fazla hapis cezası alanlar ÖGG olamaz. Affa uğrasalar bile devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar nedeniyle ceza alanlar da özel güvenlik görevlisi olamazlar. Anayasal düzenine ve bu düzenin işleyiş şekline karşı suç işleyenler, cinsel dokunulmazlığı ihlal edenler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni suiistimal etme, iflasa hile karıştırmak, ihaleye hile karıştırmak, suç nedeniyle mal varlığını değerini aklamaya çalışmak, kaçakçılık yapmak ya da fuhuş yapmak gibi suçlar nedeniyle ceza alanlar ÖGG olamazlar.
  • 21 yaşını doldurmayanlar silahlı olarak bu mesleğe kabul edilmezler.
  • Lise ya da dengi okullardan mezun olmayanlar, ilkokul mezunları silahlı özel güvenlik görevlisi mesleğini icra edemezler.
  • 6136 sayılı kanun ve ilgili mevzuatta yer alan şartları taşımayanlar ve yapılan güvenlik soruşturmasında olumsuz sonuç alanlar ÖGG mesleğine kabul edilmezler.
  • Silahsız özel güvenlik olmak isteyenler 18 yaşından büyük olmalıdır. 18 yaşından küçükler silahsız özel güvenlik olamazlar.
  • En az 8 yıllık ilköğretim ya da ortaokul bitirmeyenler silahsız ÖGG olamazlar.
  • Valiliğin yaptığı arşiv araştırması olumsuz sonuçlananlar özel güvenlik mesleğine kabul edilmezler.

Saydığımız maddelerden en az birinin bile karşılanmaması halinde kişinin özel güvenlik görevlisi olması mümkün değildir.

Özel güvenlik olmak için aranan şartları detaylı incelemek için ogguzmani.com/ozel-guvenlik-nasil-olunur-ve-sartlari makalemizi okumanızı şiddetle tavsite ederim.

Özel güvenlik görevlisi olunamayan durumlar

Sonuç olarak; gerekli eğitimleri almış olmak, yaş şartını karşılıyor olmak, herhangi bir suça karışmamış olmak ya da yasada belirtilen suçlar için 1 yıl veya daha az ceza almış olmak, güvenlik ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gibi şartları karşılayanlar özel güvenlik görevlisi olabilirler.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile