Müteahhitlik Belgesi Sorgulama

Deprem kuşağında yer alan ülkemizdeki binaların yüklenicilerine yönelik getirilen ağır şartname ve titizlikle yürütülmeye başlanılan inşaat süreçleri, bu sürecin önemli yüklenicilerinden biri haline dönüşen müteahhitlerin de kontrol ve denetimini gerekli kılıyor.

Bu kapsamda, arsası ve mülkü bulunan vatandaşın kentsel dönüşüm kapsamında veya kendi arzu ve isteği ile yaptırmak istediği binanın yüklenici müteahhidi hakkındaki yetki belgesini sorgulama hakkı bulunuyor.

>> E devlet üzerinden sorgulama linki: turkiye.gov.tr/müteahhitlik-yetki-belgesi-sorgulama 

Bu belge sorgulama sistemi ile vatandaş, ilgili müteahhidin projeleri, aldığı cezalar olup olmadığı gibi detaylı bilgilere sahip oluyor.

Müteahhitlik belgesi sorgulama nereden yapılır?

Çalışılmak istenilen müteahhidin yetkisinin bulunup bulunmadığı ve cezai müeyyidesinin bulunup bulunmadığına dair sorgulama ve araştırma süreci oldukça kolay bir şekilde yerine getirilebilir.

Bunun için yambis.csb.gov.tr/Muteahhit/ sitesini ziyaret etmeniz gerekecek. Burada, vatandaş girişi denilen sekmenin tıklanmasından sonra yetkiye sahip müteahhit listesini görmeniz mümkün.

Bu liste üzerinden çalışmak istediğiniz müteahhidin TC kimlik numarasını veya bağlı olduğu vergi dairesince kendisine takdim edilen vergi numarasının yazılması ile yetkili olup olmadığını bulmak, diğer bilgilere erişmek oldukça kolaydır.

Müteahhitlik belgesi zorunlu mu?

Daha önce, müteahhitlik yapan kişilerin bir belgesinin olmasına gerek yoktu. Ancak inşaat ve tesisatla alakalı hizmetlerin daha şeffaf ve kontrol edilebilir hale gelmesini sağlamak amacı ile 2012’de düzenleme yoluna gidildi. Düzenleme ile herkesin inşaat yapma hakkına sahip olmasının önüne geçildi.

Ayrıca, müteahhitler için belgeli çalışma şartı getirildi. Belgeler, Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenip, takdim ediliyor. Belgesi olmayan çalışması ve inşaat yapması yasal değildir.

Yasa dışı çalışarak, vatandaşların mağdur olmasına neden olan ve yaptıkları depreme dayanıksız binaların yıkılması sonucu hiçbir şekilde sorumluluk yüklenmeyen çarpık sistemin önüne geçilmiş oldu.

Müteahhitlik belgesinin avantajı nedir?

Bu belgeye sahip kişilerin inşaat ve tesisat işlerini yerine getirme hakları var. Kayıt dışı çalışma dönemini bitiren belge uygulaması sayesinde her müteahhit, yaptığı binanın sorumluluğunu yüklenmek zorunda kalıyor.

Böylece, deprem yönetmeliğine aykırı bir bina yapmanın önüne geçilmiş oluyor. Vatandaşlar açısından büyük avantajı ifade eden sistem ile deneyimi ve tecrübesi olmayan, daha önce ceza almış kişilerin müteahhit olarak çalışmasının önüne geçiliyor.

Yorum ekle