Özel Güvenlik Deneme-2

ÖGG sınavında en çok çıkan ve çıkma olasılığı yüksek sorulardan hazırlanmış 100 soruluk deneme sınavı ile kendinizi test edin!

Soru 1.  ÖGG İbrahim’in kurumun kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için yaptığı hangi uygulama doğru değildir?

Soru 2. Bir bomba mekanizmasının olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi öncü çalışmasında araştırılması gereken hususlardan değildir?

Soru 4.  Sesin niteliği yani ses tonu, sesin hızı ve şiddeti, kelime vurguları, duraksamalar gibi iletiĢimde kullandığımız faktörlere genel anlamda ne ad verilir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerindendir?

Soru 6. Türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.” Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

Soru 7. Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 8. Özel güvenlik görevlilerinin kendi sorumluluk bölgelerinde zor kullanma yetki ve şartları ile ilgili aşağıda verilenlerin hangisi doğru değildir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

Soru 10. Giysileri tutuşan bir insana nasıl müdahale edilir?

Soru 11. Genel kolluk ile özel güvenlik birimleri birçok alanda birlikte görev yapabilmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi birlikte görev yapılabilecek alanlardan değildir?

Soru 12. Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangi tutanağı tanzim edemez?

Soru 13. Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmek istemeyen kişiye ne yapılır?

Soru 14. Kişi içi iletişim nedir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımcının müdahalesi ile ilgili olarak öncelikli değildir?

Soru 16. Zor kullanmaya ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 17. “Önleyici kolluk yaklaşımlarından en önemli uygulamalarından olan ----------- ve -----------hizmetleri, yasadışı olaylara karşı ilk savunma hattı, suç ve suçlularla mücadelede kolluk kuvvetlerinin gözü, kulağı ve elidir.” Yukarıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistemlerinde kullanılan bir cihaz değildir?

Soru 19. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi empatinin ilk aşamasıdır?

Soru 21. Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar?

Soru 22. Genel kolluk ile özel güvenlik birimleri birçok alanda birlikte görev yapabilmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi birlikte görev yapılabilecek alanlardan değildir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir?

Soru 24.  Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin asansörde uyacakları kurallardan değildir?

Soru 25.  Aşağıdaki durumlardan hangisinde parmak izi alınmaz?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozunun özelliklerinden değildir?

Soru 27. Koruma organizasyonunda görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa’nın, silah kullanma konusunda nasıl davranması doğrudur?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanması kapsamında eylem gruplarının özelliklerinden değildir?

Soru 29. .........., kanun tarafından delil niteliği taşımakta olup aksi ispat edilinceye kadar geçerli belgedir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi yangının tehlikelerinden değildir?

Soru 31. Güvenlik tedbirleri denildiğinde ilk akla gelen nedir?

Soru 32. Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangi tutanağı tanzim edemez?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi karanlıkta görüntü veren kameralardandır?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi başlangıç yangınlarına müdahale eden ekiptir?

Soru 35. Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?

Soru 36. İş Kanununun 20‘inci maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde mahkemeye dava açabilir?

Soru 37. Toz esrar olarak da adlandırılan kubar hangi bitkiden elde edilir?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi tutanakla ilgili olarak yanlıştır?

Soru 39. Aşağıdaki hangisi deprem anında uyulması gereken bir hareket tarzıdır?

Soru 40. Özel güvenlik görevlisi tutanak, rapor vb. yazarken aşağıdakilerden hangisine daha çok önem vermelidir?

Soru 41. Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

Soru 42. Özel güvenli görevlisi Ali ile Veli, devriye görevini yürütürken aşağıdaki adli görevlerden hangisini yerine getiremez?

Soru 43. Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

Soru 44. Bir akaryakıt dolum tesisinde çıkması muhtemel yangın aşağıdaki yangın türlerinden hangisidir?

Soru 45. Kolektif davranışla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 46. Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

 

 

 

 

 

Soru 47. İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan aramalara ne ad verilir?

 

 

 

 

 

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?

 

 

 

 

 

Soru 49. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

 

Soru 50. Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?

 

 

 

 

 

Soru 51. Aşağıdaki tutanaklardan hangisi özel güvenlik personelince düzenlenemez?

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden birisi değildir?

Soru 53. Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 54. İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Soru 55. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi özel Güvenlik şirketi yöneticisinde aranan şartlardan değildir?

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi tutanaklar için yanlış bir bilgidir.

Soru 58. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisinin ana kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz giriş-çıkış yapılmasını engellemek veya kontrol etmek için değildir?

Soru 59. İletişim sırasında oluşturulan mesajın anlaşılır olmasını aşağıdaki unsurlardan hangisi bozar?

Soru 60. Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın 34.maddesine göre toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin sınırlandırılması nedenleri arasında yer almaz?

Soru 61. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre illerde kurulan özel güvenlik komisyonunun başkanı kimdir?

Soru 62. Özel güvenlik ve genel kolluk birlikte aynı yerde görev yaptıkları esnada aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 63. Özel güvenlik görevlisi Hasan görev alanı içerisinde bir adam öldürme olayı ile karşılaşır. Hasan olay yerini muhafaza altına alır. Aşağıdakilerden hangisi Hasan için yanlış bir davranıştır?

Soru 64. Özel güvenlik görevlilerine sağlanan yasal haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarından değildir?

Soru 66. Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

Soru 67. Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Soru 68. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?Soru 69. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 70. Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliK personelinin görevlerinden değildir?

Soru 72. İlk yardım uygulamalarında araç içindeki yaralıyı taşıma tekniğine ne ad verilir?

Soru 73. Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?

Soru 74. Korku ve bilgisizliğin doğurduğu bir durumdur. Emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisiyle meydana gelen kontrolsüz hareketlere yol açar.” Bu ifadeler aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Soru 75. Ortak fikirlerle hareket eden ve aynı heyecanı taşıyan, teşkilatsız ve sürekli olmayan, kendiliğinden oluşan insan yığınlarına” ne denir?

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi kişileri arama yöntemlerinden değildir?

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın temel şartları arasında değildir?

Soru 78. Yasadışı göstericilerin dağıtılması için yapılması gerekenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 79. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 80. Diğer kişinin bakış açısını fark etme” ifadesi aşağıdaki perspektiflerden hangisini açıklamaktadır?

Soru 81. Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?

Soru 82. İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?

Soru 83. Aşağıdakilerden hangisi “yasadışı olaylarda güvenlik güçlerine karşı uygulanan eylem taktikleri arasında” yer almaz?

Soru 84. Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 85. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?

Soru 86. Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir. Bunlar aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi hazırlık yapılarak konuşmayı gerektirir?

Soru 88. Genel olarak iki öğe arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen bir olayın aydınlatılması amacıyla sahip oldukları yetkilerden değildir?

Soru 91. Olayların içinde ani karar veren, topluluk içinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 92. Doğalgaz yangınlarında müdahale için en uygun yöntem hangisinde sıralanmıştır?

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?

Soru 94. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında genel kollukla birlikte ve onların gözetiminde görev yapan özel güvenlik görevlileri stat girişlerinde hangi yazılı emre istinaden üst araması yaparlar?

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemleri arasında sayılmaz?

Soru 96. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

Soru 97. Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?

Soru 98. Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?

Soru 99. Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?

Soru 100. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?

User Details