Özel Güvenlik Test 1

Özel güvenlik test-1 sınavı 20 sorudan oluşmaktadır. Test sorularının zorluk derecesi çıkmış özel güvenlik sınav sorularıyla eşdeğerdir. Test sonunda puan hesaplamaları otomatik yapılmaktadır.

Soruları alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi "konusuna göre" rapor çeşitleri arasında yer almaz?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın temel uygulamalarından olan koruma ile uyumlu değildir?

Soru 3. Bir iletişimde etkili dinlemeye engel olabilecek davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4. Özel güvenlik izni verilen kişilerde veya yerlerde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi Valiliğe kaç gün içinde verilmesi gerekmektedir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

Soru 7. Ateşle temas etmesi durumda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?

Soru 8. ‘Bir davranışı, sadece ben değil, toplulukta bulunan herkes yapıyor, öyle ise normal’ diyen bir kişi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden hangisini ifade etmiş oluyor?

Soru 9. Aşağıdaki hangi şıkta genel kolluk teşkilatları kuruluş tarihlerine göre doğru olarak sıralanmıştır?

Soru 10. “Kendisine devriye görevi verilen Ahmet görevini yerine getirdikten sonra devriye bölgesini yeterince kontrol edemediğini, uzağında meydana gelecek olaylara müdahale edemeyeceğini ifade etmiştir.” Özel güvenlik görevlisi Ahmet’e verilen devriye görevi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11. Refakat koruması olarak adlandırılan koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12. İletişim kavramıyla ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

Soru 13. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşmesi kavramı aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?

Soru 14. Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte silah bulundurulabileceğini kim belirler?

Soru 15. Suni solunum ve dış kalp masajı uygulaması sırasında verilmesi gereken soluk sayısı ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?

Soru 17. 5188 sayılı Kanunun 10. maddesine göre, özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi öncü çalışmasında araştırılması gereken hususlardan biri değildir?

Soru 20. Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapar?

User Details