Özel Güvenlik Test 2

Soruları alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Patlamış mısır yerken hava yolu tam tıkanan birisinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinin kullanım amaçlarından biri değildir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi patlama sonucu ortaya çıkan etkilerden birisi değildir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?

Soru 5. Özel güvenlik görevlisi Hamit, çalışmış olduğu fabrikada gece vardiyasında görev yaparken bina içerisinde etrafı kontrol esnasında sebebini bilmediği küçük çaplı bir yangın çıktığını görür. Hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale eder ve durumu kontrol altına alır. Sabah bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bir yazı ile bilgilendirir. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6. Esenboğa Hava Limanı dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-ray cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7. Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi yangın mahallindeki tehlikelerden değildir?

Soru 9. Sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında hangisi yer almaz?

Soru 10. Refakat koruması olarak adlandırılan koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11. İletişim kavramıyla ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

Soru 12. Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte silah bulundurulabileceğini kim belirler? 

Soru 13. ÖGG Hüseyin’in bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir? 

Soru 14. Suni solunum ve dış kalp masajı uygulaması sırasında verilmesi gereken soluk sayısı ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?

Soru 16. 5188 sayılı Kanunun 10. maddesine göre, özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?

Soru 18. Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?

Soru 19. Özel güvenlik görevlilerinin kıyafetiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi yangın mahallindeki tehlikelerdendir?

User Details