Özel Güvenlik Test 3

Soruları alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Özel güvenlik görevlisi Levent, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkâl tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?

Soru 2. Metal detektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3. Özel güvenlik görevlisi Kemal, görev yaptığı kurumda şokta olan bir hastayla karşılaşır. Aşağıdaki şıklardan hangisini yapmaması gerekir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi “Ben Merkezci” yaklaşımı tanımlamak için kullanılabilir?

Soru 5. Silahlı bir saldırı esnasında hangisi korumanın yapmaması gerekenlerdendir?

Soru 6. Özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek her türlü iş ve eylemi kime bildirmelidir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisinde mutlaka özel güvenlik komisyonu kararı gerekir?

Soru 8. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlarda, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 9. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

Soru 10. Ameliyat teknisyeni Yunus Bey, akşam evine döndüğünde kapı zilini çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine kapıyı açıp içeri girdiğinde yoğun bir gaz kokusuyla karşılaşır. Eşini banyoda baygın ve yatar bir vaziyette bulur. Yunus Bey aşağıdaki fiillerden hangisini yapmamalıdır?

Soru 11. Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlıişyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimiödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?

Soru 12. Normlar hiyerarşisi hukukun yazılı kaynakları arasında bulunan astlık üstlük ilişkileridir. Normlar hiyerarşisi hukukun asıl kaynakları içinde yer alan yazılı kaynakların hiyerarşi sırasını belirterek hangi yazılı kaynakların öncelikli olduğunu göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu hiyerarşiye uygun verilmiştir?

Soru 13. Zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir?
I. Haksız bir saldırının olması
II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması
III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması
IV. Orantılı karşılık verilmesi

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?

Soru 15. Solunumun olup olmadığı nasıl değerlendirilir?

Soru 16. Yasadışı göstericilerin dağıtılması için yapılması gerekenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu olmadıkça copla vurulabilecek yerlerden biridir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi yakın korumanın amaçlarından biri değildir?

Soru 19. Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?

Soru 20. Genel olarak adli arama kararı vermeye kim yetkilidir?

User Details