Özel Güvenlik Test 4

Soruları alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Merkezi sinir sisteminin aktivitesini hızlandıran ve uyarıcı sınıfında en çok bilinen beyaz renkli, kokusuz, toz şeklinde ve kristalize olan uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2. Bir özel güvenlik görevlisinin kendisine verilen görevin sonuçlarının gözden geçirilmesi işlemine, iletişim biliminde ne ad verilir?

Soru 3. Grubun tanımı içerisinde aşağıdaki unsurlardan hangisi yoktur?

Soru 4. Resmi konvoy düzeninde hangi araç bulunmaz?

Soru 5. Özel güvenlik görevlisi Hasan; görev yaptığı AVM’de çalıntı şüphesi bulunan bir çanta bulursa ne yapar?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası madde:12’de belirtilen “Temel Hak ve Hürriyetlerin Nitelikleri”nden değildir?

Soru 7. Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

Soru 8. Yaralıyı omzumuzda taşıdığımızda, yaralı taşıma tekniklerinden hangisini uygulamış oluruz?

Soru 9. Kolektif davranışla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 10. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?

Soru 11. Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılacaklardan değildir?

Soru 13. Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden biridir

Soru 15. Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?

Soru 16. Metal detektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının yaşam bulguları ile ilgili önemli göstergelerden değildir?

Soru 18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde özel güvenlikçilerin yapması gereken davranışlardan biri değildir?

Soru 20. Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

User Details