Özel Güvenlik Test 5

Soruları alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Suç işleyen bir kişi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi araç kontrol noktasında araçların aranma sebebi değildir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz?

Soru 4. Etkili dinleme sürecindeki bir dinleyici aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 5. Koruma neden güneş gözlüğü takmalıdır?

Soru 6. Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suç ile karşılaştığında yapmakla görevli ve yetkili oldukları işlemlerle ilgili aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?

Soru 7. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

Soru 8. İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?

Soru 9. Özel Güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek her türlü iş ve eylemi kime bildirmesi gerekir?

Soru 10. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Göre kapalı yerlerdeki toplantılar ne zamana kadar devam edebilir? 

Soru 11. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine de denir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik etkilerine göre zehirleyici kimyasal maddelerden değildir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?

Soru 14. Önemli kişinin; 24 saat esasına göre ikametinde, ofisinde, yaya ve araçlı organizasyonlarda fiziksel ve itibar düşürücü saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ne ad verilir?

Soru 15. Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu ………………. genel kolluğa bildirir. Cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki hangi ifade ile tamamlanmalıdır?

Soru 16. İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemesi Kanununa göre, kanunda yazılı görevleri yapmak polisin hangi görevini ifade eder?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın temel şartları arasında değildir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi bomba elamanlarından değildir?

User Details