Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri ve Sorumlulukları 5188 sayılı kanun ile belirtilmiş olup sınırları belirlenmiştir. Buna göre yetki ve sorumlulukları kısaca aşağıdaki gibidir.

Özel Güvenlik görevlisi; patlayıcılar, doğal afetler, kişi koruma, yangın, iletişim, ,ilk yardım, olay yeri incelemesi, narkotik, silah, hukuk gibi alanlarda eğitilerek yetiştirirler. Türkiye’de için 514 tane şirket ve 324 tane de şirket güvenlik görevlisi yetiştirmek için hizmet vermektedir.

Ayrıca güvenlig şirketleri ve teşkilatları 2495 eski, 5188 yeni sayılı kanunu gereğince kurulmuştur. Şirketler isteyen kişilere gerekli mercilerden alınan izinler doğrultusunda koruma hizmeti sunmaktadır.

BAŞLICA YETKİLER

 • -Korumasını ve güvenliğin sağladıkları mekânlarda; mekânlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirerek veya üstlerini dedektörle arar ve eşyalarını d x-ray cihazlarıyla arayarak içeri girmelerini sağlarlar.
 • - Spor müsabakaları, konser, toplantı, sahne alanları veya her türlü etkinliklerde kişilerin kimlik kontrollerini yaparak duyarlı kapıdan içeri girmelerini ve üstlerinin dedektörle arayarak, yanlarında bulunan eşyaları x-ray gibi cihazlardan geçirerek içeri girmelerine izin verirler.
 • - C.M.U.K 127.maddesi gereğince yakalamalarda suçlulara orantılı arama yapar.
 • Görevli tarafından yapılan üst aramalarından arayan görevlinin ve arananın aynı cinsiyetten olması gerekir. Yani kadın güvenlik görevlileri bayanları, erkek güvenlik görevlilerini de erkekleri arama yetkisine sahiptirler.
 • -Görev alanlarında haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet emri çıkan suçluları yakalayarak arama yapabilirler.
 • - Yangın, deprem, sel ve tabii afetlerde yardım istenilmesi durumunda olay yerine girerek inceleme yapabilirler.
 • -Aramalar sırasında kolluk kuvvetlerine bildirmek suretiyle arama esnasında suçlunun üzerinden çıkan suçu teşkil eden, delil olabilecek ya da tehlike doğurabilecek eşyaları suçludan emanete alabilirler.
 • -Herhangi bir yerde terk edilmiş ya da bulunmuş eşyaları emanete alabilirler. Kişileri vücut sağlıklarını tehlikelerden korumak için zanlıları yakalarlar.
 • -Olay yerinde delilleri koruyarak C.M.U.K 157. Maddesine göre suçluları yakalarlar.
 • -Olay mahalli de görevine ait işlemlere bağlayan güvenlik görevlisi işlemlerin yapılması ihlal eden ve yetkisi dahilinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişilerin işlemlerinin suçlamasına kadar göz altına almaya yetkilidir. Ancak bu durum 24 saati geçmemelidir. 

Başlıca yetkiler yönetmelikte açıklandığı şekliyle anlatılmıştır.

Yetkiler son dönemlerde oldukça sık bir şekilde gündemimize gelen bir konu olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu doğrultuda sektörünü yetkilerinin bazı mevzuatlarla düzenlendiği söylenebilmektedir. Bu mevzuatların listesini sıralayacak olursak;

 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
 • 5271 Ceza Muhakemeleri Kanunu
 • Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
 • 5188 kanunun uygulamasına yönelik olarak 07.10.2004 tarihli yönetmelik

Sıralanan bu mevzuatlar listesi esasında sorumluluklar konusunda belirli bir yasal çerçevenin oluşturulmasını sağlamaktadır.  Bu noktada ÖG hizmetlerinin güvenlik tedbirlerinin amacı; esasında caydırıcılık unsurudur.

Zira, daha çok suç işleme ya da suçun ortaya çıkması noktasında caydırıcılık özelliğiyle ön plana çıkmaktadır.

Bu bakımdan salahiyet konusunu irdelerken yetkilerin bu yönde geliştiği gerçeğiyle de karşılaşmak mümkündür. Şayet caydırıcılık sağlanamadığı taktirde meydana gelen olaylara kanunların tanımış olduğu yetkiler çerçevesinde müdahale etme yetkisine sahip olmaktadır.

Bu yetkilerin beraberinde bazı yükümlülükleri de gerekli kıldığı gerçeğinden hareketle ÖG görevlileri olaylara müdahale etmek durumundadır.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİ SINIRLARI

Güvenlik görevlisi yetkilerinin sınırları(sınırlılıkları) yürürlülükte olan yasal düzenlemeler çerçevesinde şekillenmektedir. Bu noktada güvenlik görevlileri; yasaların kendilerine vermiş oldukları yetkilere dayanarak hizmetlerini sunmaktadır.

 • Bu doğrultuda görevlinin kimlik kartını herkesin görebileceği şekilde taşımış olması gerekmektedir.
 • Bunun yanı sıra üniformalı olarak hizmet vermek durumunda olan güvenlik görevlisinin bu kartı ve üniformayı sadece görevli oldukları alanda kullanabilmeleri mümkün olmaktadır.
 • Şayet güvenlik görevlileri nakit(para) taşıma gibi farklı bir hizmet alanında faaliyet gösteriyor ise; yetkilerini sadece nakit taşıma işlemi sırasında kullanabilmesi mümkündür.

Ayrıca, şayet silah taşıma ruhsatına da sahipseler; sadece görev alanı içerisinde ve yasaların kendilerine tanımış olduğu yetkiler çerçevesinde bu yetkiyi kullanabilmektedir. 

Gerekli olan izinler olmadığı halde silahın görev alanı dışına çıkarılması dahi mümkün değildir. Böyle durumlarda 7136 sayılı kanun kapsamında özel güvenlik görevlileri takibata uğramaktadır.

ÖZEL GÜVENLİK HUKUKİ STATÜSÜ

Esas olarak Ö.G. görevlileri; 5188 sayılı Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde hizmet veren görevlilerdir. Bu noktada yetkiler çerçevesinde yapılacak olan bir araştırmada karşımıza 5188 sayılı kanun çıkmaktadır. Bu kanun aynı zamanda güvenlik görevlilerinin hukuki statülerini de düzenlemektedir.

Bu bağlamda ÖG görevlileri görevlerini ifa ederken; jandarma ya da emniyet gibi genel kolluk kuvvetlerinin bazı yetkilerini de kullanabilmektedir. Şayet kendilerine karşı hakaret ya da mukavemet, tehdit ve saldırı gibi bir durum oluştuğunda bu yetkilerini kullanmaya memurdur.

Bu doğrultuda görevli oldukları alanda herhangi bir saldırıya maruz kaldıkları durumda failler, memurlara karşı işlenen suçlardan yargılanırlar.

Yorumlar

güvenlik görevlisi üst katın gürültü yaptığına dair şahitlik yapabilirmi
Cevap
Görev yaptığım alanda,Vatandaş aracını PARK YASAĞI OLMAYAN yere bırakırsa.Amirimin emri ile o aracı otopark bölgesine yönlendire bilirmiyiz
Cevap
Özel güvenlik görevlisi kes sesini deme yetkisine sahip midir
Cevap
site güvenlik görevlisi kat sakini rica ederse kargom gelecek evde yokum teslim alırmısın dese alma yetkisi varmı
Cevap
Almak zorunda değil ama inisiyatif kullanabilir.
Cevap
Isyeri lojistik depoya giriste güvenlik kimlikleri alip giris karti veriliyor.Cikisa kadar guvenlik kimligine el koyuyor.Bakip kayit edip geri vermesi gerekmezmi.El koyma yetkisi varmi?
Cevap
Özel hastaneler de güvenlik ates ölçümü yapıyorlar bu uygulama yasal mı
Cevap
evet içişleri bakanlığının bu konu ile ilgili yayınladığı bir genelge var
Cevap
Özel güvenlik görevlilerinin silahı emanete alma yetkisi var mı?
Cevap
Çalıştığı kurum tarafından ve alınan izin çerçevesinde yalnızca ruhsatlı silahları emanet dolabına alır
Cevap
hayır yoktur ögg 2015 yılında emenete silah alma yetkisi kaldırılmıştır.
Cevap
dünyadan haberin yok, varsayalım bir okula belinde silahla bir ziyaretçi geldi. eğitim kurumlarına silahla girilmesi yasak! ne yapmayı düşünüyorsun???
Cevap
evet var. bunun için tutanak tutmak ve çift anahtarlı silah muhafaza kasası bulundurulması kanuni zorunluluktur.
Cevap
Ö.G görevlisinin emanete silah alma yetkisi yoktur
Cevap

Yorum ekle