Paramedik Maaşları

Acil tıp teknikeri (ATT) olarak da bilinen paramedikler, hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluştururlar.

2021 yılında devlet hastanelerinde en düşük paramedik maaşı 3950 TL iken ortalama paramedik maaşları 4750 TL olarak belirlenmiştir.

Özel hastanelerde çalışan paramediklerin maaşı daha farklıdır, ayrıca tüm sağlık çalışanlarında olduğu gibi paramedikler de döner sermaye üzerinden ek maaş almaktadırlar.

2021 PARAMEDİK (ATT) MAAŞLARI NE KADAR?

Özelde ve devlet hastanelerinde acil tıp teknisyenlerine verilen ücretler farklıdır.

  • Devlet hastanelerinde çalışan paramediklerin maaşları şu şekildedir;

Deneyim

Aylık Net Maaş

Yeni başlayan

3 bin 950 TL

5 yıl

4 bin 100 TL

10 yıl

4 bin 250 TL

15 yıl

4 bin 400 TL

20 yıl

4 bin 500 TL

25 yıl

4 bin 650 TL

30 yıl

4 bin 800 TL


Bu maaşlar tutulan nöbet sayısına yani yapılan mesaiye göre değişmektedir. Bu ücretlerin dışında yabancı dil tazminatı, çocuk yardımı, ek tazminat, aile yardımı ve AGİ gibi rakamlar da maaşa eklenir.

  • Özel hastanelerde çalışan paramediklerin maaşları hastaneden hastaneye farklılık gösterir. Bu nedenle net bir ücret vermek mümkün değildir. 

2 YILLIK ATT MEZUNLARI NE KADAR MAAŞ ALIR?

2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan kişiler acil tıp teknisyeni olabilirler. ATT’lerin aylık olarak aldıkları ücret eğitim düzeylerine göre belirlenir. 4 yıllık lisans eğitimi alan paramedikler, 2 yıllık ön lisans eğitimi alan paramediklere göre daha yüksek maaş alırlar.

Liseden mezun olup da herhangi bir lisans eğitimi almayan acil tıp teknisyenleri 12. derecenin 2. kademesi kapsamında mesleğe başlarlar. Lise mezunu ATT’ler mesleğe ilk başladıklarında 3 bin 550 TL aylık ücret alırlar.

Sağlık meslek lisesinden mezun olan ya da ilgili bölümleri bitirip 2 senelik yüksekokul bitiren kişiler kadrolu olarak çalışmaya başlayabilirler. Yüksekokul mezunları çalışmaya 10. derecenin 2. kademesine göre ücret alırlar.

Devlet hastanelerinde görev yapan acil tıp teknisyenlerinin maaşları enflasyon oranlarına göre değişir. Özel hastanelerde görev yapan ATT’ler ise o hastanenin fiyat politikasına göre ücret alırlar. Alınan ücretler döner sermaye, eş ve çocuk yardımıyla birlikte artmaktadır.

Her hastanenin döner sermayesi farklıdır, bu fark özellikle büyük şehirlerdeki özel sektörde daha fazladır. Büyük şehirlerdeki özel hastanelerde çalışan acil tıp teknisyenlerinin aldıkları maaşlar, diğer hastanelerde görev yapan paramediklere göre 750 TL fazla olabilir. Eş ve çocuk yardımları şu şekildedir;

  • Çalışmayan eş için 298,58 TL,
  • 6 yaşından büyük olmayan her bir çocuk için 68,28 TL,
  • 6 yaşından büyük olan her bir çocuk için 34,64 TL ödenek verilir.

ÜNİVERSİTE MEZUNU PARAMEDİKLER NE KADAR MAAŞ ALIR?

Üniversite mezunu ATT’ler 5000 TL maaş almaktadırlar. Lise mezunu ve iki yıllık ön lisans mezunu acil tıp teknisyenlerinde olduğu gibi üniversite mezunu ATT’lerin de maaşlarına döner sermaye ücretleri eklenir.

Döner sermayenin eklenmesiyle birlikte üniversite mezunu paramediklerin aylık ücretleri şu şekilde artar;

  • Standart nöbet ücretleri 1 saat için 15,54 TL’dir. Bayram nöbet ücretleri ise saatlik 16,48 TL’dir.
  • Standart icap ücretleri saatlik 3,88 TL’dir. Bayramlardaki icap ücretleri ise saatlik 4,65 TL’dir.
  • Lise mezunlarının standart nöbet ücretleri saatlik 12,12 TL’dir. Bayramlarda ise saatlik 13,73 TL alırlar.
  • Standart icap ücretleri saatlik 3,24 TL’dir.

ATT PUANLARI

Acil tıp teknisyeni puanları her üniversitede farklıdır. En düşük ATT puanı 2020 yılında 336,522 ile Pamukkale Üniversitesi’ndedir. En yüksek ATT puanı ise 354,101 ile Marmara Üniversitesi’ndedir.

Bu okulların dışında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, Ankara Üniversitesi’nde, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, Mersin Üniversitesi’nde, Erciyes Üniversitesi’nde, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nde, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde de bu bölüm bulunmaktadır.

Sonuç olarak paramedikler, 112 acil sağlık istasyonlarında görev yapan, ilk yardım uzmanı olan ve ambulans operatörleri olarak da bilinen sağlık görevlileridir. Paramedikler gördükleri eğitim düzeyine ve çalıştıkları kuruma göre farklı oranlarda maaş alırlar.

Yorumlar

Aynen. Katılıyorum
Cevap
ATT ve Paramedik maaşları 2021 de kaç lira olacak
Cevap

Yorum ekle