Paramedik Maaşları

Paramedik Maaşları

Acil tıp teknikeri (ATT) olarak da bilinen paramedikler, hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluştururlar.

2020 yılında devlet hastanelerinde en düşük paramedik maaşı 3850 TL iken en yüksek paramedik maaşı 4600 TL olarak belirlenmiştir.

Özel hastanelerde çalışan paramediklerin maaşı daha farklıdır, ayrıca tüm sağlık çalışanlarında olduğu gibi paramedikler de döner sermaye üzerinden ek maaş almaktadırlar.

2020 PARAMEDİK (ATT) MAAŞLARI NE KADAR?

Özelde ve devlet hastanelerinde acil tıp teknisyenlerine verilen ücretler farklıdır.

  • Devlet hastanelerinde çalışan paramediklerin maaşları şu şekildedir;

Deneyim

Aylık Net Maaş

Yeni başlayan

3 bin 850 TL

5 yıl

3 bin 900 TL

10 yıl

3 bin 950 TL

15 yıl

4 bin 200 TL

20 yıl

4 bin 400 TL

25 yıl

4 bin 450 TL

30 yıl

4 bin 600 TL


Bu maaşlar tutulan nöbet sayısına yani yapılan mesaiye göre değişmektedir. Bu ücretlerin dışında yabancı dil tazminatı, çocuk yardımı, ek tazminat, aile yardımı ve AGİ gibi rakamlar da maaşa eklenir.

  • Özel hastanelerde çalışan paramediklerin maaşları hastaneden hastaneye farklılık gösterir. Bu nedenle net bir ücret vermek mümkün değildir. Ancak ortalama olarak bakıldığında ücretler 3500 TL ile 4500 TL arasında değişebilir.

2 YILLIK ATT MEZUNLARI NE KADAR MAAŞ ALIR?

2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan kişiler acil tıp teknisyeni olabilirler. ATT’lerin aylık olarak aldıkları ücret eğitim düzeylerine göre belirlenir. 4 yıllık lisans eğitimi alan paramedikler, 2 yıllık ön lisans eğitimi alan paramediklere göre daha yüksek maaş alırlar.

Liseden mezun olup da herhangi bir lisans eğitimi almayan acil tıp teknisyenleri 12. derecenin 2. kademesi kapsamında mesleğe başlarlar. Lise mezunu ATT’ler mesleğe ilk başladıklarında 3 bin 550 TL aylık ücret alırlar.

Sağlık meslek lisesinden mezun olan ya da ilgili bölümleri bitirip 2 senelik yüksekokul bitiren kişiler kadrolu olarak çalışmaya başlayabilirler. Yüksekokul mezunları çalışmaya 10. derecenin 2. kademesine göre ücret alırlar.

Devlet hastanelerinde görev yapan acil tıp teknisyenlerinin maaşları enflasyon oranlarına göre değişir. Özel hastanelerde görev yapan ATT’ler ise o hastanenin fiyat politikasına göre ücret alırlar. Alınan ücretler döner sermaye, eş ve çocuk yardımıyla birlikte artmaktadır.

Her hastanenin döner sermayesi farklıdır, bu fark özellikle büyük şehirlerdeki özel sektörde daha fazladır. Büyük şehirlerdeki özel hastanelerde çalışan acil tıp teknisyenlerinin aldıkları maaşlar, diğer hastanelerde görev yapan paramediklere göre 750 TL fazla olabilir. Eş ve çocuk yardımları 2020 yılı için şu şekildedir;

  • Çalışmayan eş için 278,58 TL (2019 yılında bu rakam 251,68 TL idi)
  • 6 yaşından büyük olmayan her bir çocuk için 65,28 TL (2019 yılında bu rakam 58,98 TL idi)
  • 6 yaşından büyük olan her bir çocuk için 32,64 TL ödenek verilir. (2019 yılında bu rakam 29,49 TL idi)

ÜNİVERSİTE MEZUNU PARAMEDİKLER NE KADAR MAAŞ ALIR?

Üniversite mezunu ATT’ler 5000 TL maaş almaktadırlar. Lise mezunu ve iki yıllık ön lisans mezunu acil tıp teknisyenlerinde olduğu gibi üniversite mezunu ATT’lerin de maaşlarına döner sermaye ücretleri eklenir. Döner sermayenin eklenmesiyle birlikte üniversite mezunu paramediklerin aylık ücretleri şu şekilde artar;

  • Standart nöbet ücretleri 1 saat için 15,54 TL’dir. Bayram nöbet ücretleri ise saatlik 16,48 TL’dir.
  • Standart icap ücretleri saatlik 3,88 TL’dir. Bayramlardaki icap ücretleri ise saatlik 4,65 TL’dir.
  • Lise mezunlarının standart nöbet ücretleri saatlik 12,12 TL’dir. Bayramlarda ise saatlik 13,73 TL alırlar.
  • Standart icap ücretleri saatlik 3,24 TL’dir.

ATT PUANLARI

Acil tıp teknisyeni puanları her üniversitede farklıdır. En düşük ATT puanı 2020 yılında 336,522 ile Pamukkale Üniversitesi’ndedir. En yüksek ATT puanı ise 354,101 ile Marmara Üniversitesi’ndedir.

Bu okulların dışında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, Ankara Üniversitesi’nde, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, Mersin Üniversitesi’nde, Erciyes Üniversitesi’nde, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nde, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde de bu bölüm bulunmaktadır.

Sonuç olarak paramedikler, 112 acil sağlık istasyonlarında görev yapan, ilk yardım uzmanı olan ve ambulans operatörleri olarak da bilinen sağlık görevlileridir. Paramedikler gördükleri eğitim düzeyine ve çalıştıkları kuruma göre farklı oranlarda maaş alırlar.

Yorumlar

Aynen. Katılıyorum
Cevap
ATT ve Paramedik maaşları 2021 de kaç lira olacak
Cevap

Yorum ekle