Silah Ruhsatı

Makalemizi okumayı tamamladığınızda; Silah taşıma ve silah bulundurma ruhsatı nedir, Nasıl alınır, Şartları ve gerekli belgeler nelerdir, Kimler alabilir veya alamaz2021 Harç ücretleri ne kadar oldu? Gibi sorularınızın cevabını almış olacaksınız. Hazırsanız başlayalım...

 Sayfa İçeriği

Silah Taşıma Ruhsatı Nasıl Alınır?

Taşıma ruhsatı almak için can ya da mal güvenliğinizin tehlike altında olması gerekmektedir. Kendini ve mallarınızı koruyabilmek için silaha ihtiyacınız olduğunu valilik makamlarına belgeleriniz ile kanıtladığınız takdirde silah taşıma ruhsatı alabilirsiniz.

Valilik size onay vermezse taşıma ruhsatı almanız mümkün değildir.

Taşıma ruhsatını alabilmek için ilk olarak gerekli belgeleri hazırlayarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, jandarmaya ya da polis karakoluna gitmeniz gerekir. İstenen belgeleri eksiksiz getirmeye özen gösterin yoksa başvurunuz kabul edilmeyebilir.

Silah taşıma ruhsatı alma şartları

Taşıma ruhsatı başvurusu yapabilmek için istenen evraklar mesleğe göre değişiklik göstermektedir.

Ancak genel olarak taşıma ruhsatı için gerekli belgeler şu şekildedir;

 • Nüfus cüzdanı
 • Son 6 ayda çekilen 4 tane fotoğraf
 • Silah ruhsatı almak için bir engel bulunmadığına dair sağlık raporu (Devlet hastanelerinden ya da özel hastanelerden alınabilir)
 • Silah taşıma ruhsatı dilekçesi
 • Yarım kapaklı karton dosya
 • Emniyet’e yapılan başvuru sırasında alınan parmak izini gösterir belge
 • Silah taşıma ruhsatı harcının yatırıldığını gösteren makbuz
 • 1000 TL ve fazlası borcun olmadığına dair yazı (Vergi Dairesi’nden alınacak)
 • Şirket başvuru yapıyorsa, şirketin evrakları
 • Görevliler başvuru yapıyorsa görev belgesi
 • Pilotlar başvuru yapıyorsa pilotluk lisansının fotokopisi

Silah Taşıma Ruhsatını Kimler Alabilir? Kimlere Verilir?

Taşıma ruhsatı alabilen meslek grupları şunlardır;

 • Cumhuriyet savcısı, Cumhuriyet başsavcısı, hakim ya da avukat gibi adli işlerle uğraşanlar
 • Güvenlik görevlileri
 • Köy ya da mahalle muhtarları
 • Devlet dairelerindeki güvenlik birimlerinde çalışan kişiler
 • Özel güvenlikçiler (yalnızca görev bölgesinde silah bulundurabilirler, görev bölgesinin dışına silahlarını çıkartamazlar)
 • Cumhurbaşkanı, Başbakan ya da Bakanlar (ve bu görevleri yapmış kişiler)
 • Açık denizlere çıkan gemi kaptanları (görev süreleri içinde taşıma ruhsatlı silah kullanabilirler)
 • PTT çalışanları (güvenliğin sağlanamadığı sıkıntılı bölgelerde ve görev süresi dolana kadar)
 • Valilik ya da Bakanlık merkezinde çalışanlar ile bu birimdekileri korumakla görevli kişiler
 • TRT radyo ve televizyonlarında çalışanlar (güvenlik şartlarının tehlikeli olduğu yerlerde ve görev süresi dolana kadar)
 • Bankalarda toplu para taşıma görevi yapanlar (görev süreleri boyunca)
 • İnfaz ve koruma memurları (görevleri bitene kadar)
 • Bakan şoförleri (görev yaptıkları süreler içinde)
 • Adliye bünyesinde çalışan cezaevi şoförleri ve bekçiler (görev süreleri içinde)
 • Patlayıcı madde depolarını koruyan bekçiler
 • Patlayıcı madde depolarının sahipleri
 • Belediye Başkanları ve İl Meclis Üyeleri (gerek görülürse silah taşıma ruhsatı alabilirler)
 • Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi sekreterleri (ve önceden bu görevi yapanlar)
 • Emniyet Genel Müdürlüğü’nde çalışan personeller
 • Ateşli silah üreten yerlerin sahipleri
 • Yolcu ve para taşımakla görevli pilotlar
 • Maliye Bakanlığı’nın belirlediği satış ve vergi tutarına ulaşan tacirler
 • Çok büyük projelerle uğraşan müteahhitler
 • Akaryakıt istasyonu sahipleri
 • Kuyumcular ve sarraflar
 • Kuyumcu ve sarraflara mal temin eden imalatçı ve toptancılar
 • Minimum 100 tane fenni arılı kovan yetiştiricileri
 • Taşınmaz eski eserleri, anıtları ve tarihi eserleri koruyan bekçiler
 • Memurluk, koruculuk ya da TSK’da çalışırken şehit olan kişilerin eşleri, çocukları ve ebeveynleri

Silah Taşıma Ruhsatı Kimler ALAMAZ?

 • Ateşli bir silahla suç işleyen ve bu nedenle hüküm giyen kişiler
 • Fizyolojik, psikolojik ya da nörolojik bir rahatsızlığı olanlar
 • 21 yaşından küçük kişiler
 • Uyuşturucu madde bağımlıları
 • Kamu hizmetlerine girmesi yasaklanmış kişiler taşıma ruhsatlı silah alamazlar.

Silah Taşıma Ruhsatı 2021 Harç Ücreti

RUHSAT TÜRÜ
SÜRESİ
HARÇ ÜCRETİ
Silah Bulundurma Ruhsatı
5 Yıl
2.434.00 TL
Silah Taşıma Ruhsatı
5 Yıl
7.606.00 TL
Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı
5 Yıl
2.434.00 TL
Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı
5 Yıl
7.606.00 TL
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
5 Yıl
58.90 TL

Taşıma ruhsatı almanın kolay yolu gerekli belgeleri hazırlayıp harç ücretini yatırmaktır. Eğer mesleğiniz ya da şartlarınız da uygunsa taşıma ruhsatlı silah alabilirsiniz. Taşıma ruhsatını aldığınızda silahınızı belirtilen süreler içinde yanınızda taşıyabilirsiniz.

Eğer birden fazla silah taşımanız gerekirse, her bir silah için ayrı ruhsat almanız gerekir.

 

Silah Taşıma Ruhsatı Harcı Kimlerden Alınmaz?

15 Temmuz gazi yakınlarından; olağanüstü hallerde iç güvenliği ve düzeni sağlamak amacıyla yapılan faaliyetlerde şehit olan erlerin, erbaşların ve malul gazilerin yakınlarından taşıma için ruhsat harcı alınmaz.

Silah ruhsat harcından muaf olanlar harç ödemesi yapmadan ruhsata sahip olabilirler.

Taşıma Ruhsatlı Silahla Girilemeyecek Yerler

Taşıma ruhsatlı silahla Nerelere girilmez? Ateşli silahla ruhsatınız olsa dahi giremeyeceğiniz yerler vardır. Bu tür yerlere girmeye kalktığınızda taşıma ruhsatınız iptal edilebilir ve bulundurma ruhsatına çevrilir.

Silah taşıma ruhsatı silah bulundurma ruhsatına dönüştürülen kişilere tekrardan taşıma ruhsatı verilmez. Ateşli silahlarla girilemeyecek yerler şunlardır;

 • İzinli veya izinsiz olarak yapılan gösteri ve toplantı yürüyüşleri
 • Duruşma salonları ve mahkeme salonları
 • Yasal olarak ya da yasal olmadan grev yapan firmalar
 • Akıl hastaneleri veya hastanelerdeki psikiyatri bölümleri
 • İnfaz ve ıslah kurumları
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ana binası
 • Cezaevleri
 • Dernek ve sendikaların toplantı ve kongre alanları
 • Spor karşılaşmaları
 • Eğitim ve öğretim kurumları
 • Öğrenci yurtları
 • Siyasi partilerin toplantı alanları

Silah Bulundurma Ruhsatı Nedir?

Silah bulundurma ruhsatı adından da anlaşılacağı gibi ikamet edilen yerde ya da görev yapılan alanda silah bulundurulmasına izin vermektedir.

Silah bulundurma ruhsatı olan kişiler kendilerine izin verilen alanlar içinde silahlarını kullanabilirler ancak silahlı bir şekilde başka bir yere gidemezler. Aksi halde 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’nu çiğnedikleri için onlara cezai işlem uygulanır.

Silah bulundurma ruhsatınız varsa silahınızı ancak poligonlara ya da tamir ettirmek amacıyla yanınızda götürebilirsiniz.  Ancak bu durumda bağlı bulunduğunuz emniyet biriminden yol nakil belgesi almanız gerekir.

Silah Bulundurma Ruhsatı Nasıl Alınır?

Bulundurma ruhsatı almak isteyenler gereken belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayarak Emniyet Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir. Merkezde evraklar kontrol edilir ve başvuru incelemeye alınır.

Eksik belge olması halinde başvurular reddedilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerden parmak izi alınır. Parmak izi alınan kişilerin silah bulundurma ruhsat işlemleri başlatılır. Son aşamada ise Valilikten onay çıkmaktadır.

Bulundurma ruhsatı ne kadar sürede çıkar? Belgelerini eksiksiz getiren kişilerin bulundurma ruhsatları birkaç gün içinde çıkmaktadır. Ruhsat harcının da ödenmesiyle kısa süre içinde ruhsat alınabilir.

Eksik ya da hatalı belge getiren kişiler, belgelerini tamamladıktan sonra tekrar başvuru yapabilirler. Valilikten ruhsat onayı alanlar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKEK) giderek silahlarını alabilirler. Silahı aldıktan sonra bir ay içinde silahın ruhsata işlenmesi gerekmektedir.

Silah Bulundurma ruhsatı alma şartları nelerdir?

Silah bulundurma ruhsatı alabilmek için;

 • 21 yaşından büyük olmak gereklidir
 • Adli sicil kaydı olmamalıdır
 • Silah bulundurmak için hiçbir engelin olmadığına dair sağlık raporu alınmalıdır
 • C. vatandaşı olunmalıdır.

Silah Bulundurma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

 • İkametgah belgesi
 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • Silah bulundurma ruhsatı dilekçesi
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 4 tane fotoğraf
 • Emniyet Müdürlüğü’nden alınacak parmak izi belgesi
 • Yarım kapaklı karton dosya
 • Silah bulundurma ruhsatı harcının yatırıldığına dair ödendi makbuzu
 • Sağlık raporu
 • 1100 TL ve üstü borç olmadığına dair belge (Vergi Dairesi’nden alınacak)

Silah Bulundurma Ruhsat Harcı 2021

RUHSAT TÜRÜ
SÜRESİ
HARÇ ÜCRETİ
Silah Bulundurma Ruhsatı
5 Yıl
2.434.00 TL
Silah Taşıma Ruhsatı
5 Yıl
7.606.00 TL
Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı
5 Yıl
2.434.00 TL
Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı
5 Yıl
7.606.00 TL
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
5 Yıl
58.90 TL

Bulundurma ruhsat harcı kaç yılda bir ödenir? Silah bulundurma harcı, ruhsat yenileme sırasında tekrar ödenmektedir. Yenileme işlemleri 5 yılda bir yapıldığı için harç bedeli de 5 yılda bir ödenmektedir.

Sonuç olarak silah taşıma ve silah bulundurma ruhsatları birbirinden farklı ruhsatlardır. Alınma süreçleri, kullanım şekilleri ve harç bedelli farklıdır. Herkese silah ruhsatı verilmemektedir.

Silah taşıma ya da bulundurma ruhsatı alabilmeniz için belli meslek gruplarını yapıyor olmanız, can ya da mal güvenliğinizin güvencede olmadığı bir durumda olmanız gerekmektedir.

Yorumlar

İşsizim ruhsat alabilirmiyim
Cevap
Daha önce ruhsatım vardi sattım silahı ruhsatı yenilliye bilirmiyim
Cevap
Nedense internette ve bu sitede YENILEME icin gereken evraklar SIR gibi saklaniyor :)
Kimse bilmiyor mu?
Cevap
bulundur mali tabanca alabilirmiyim hem güvenlik sertifikam var hem de köyde küçük baş hayvanım var
Cevap
Ben taksiciyim silah taşıma russatı alabilirmiyim ikinci el
Cevap
Eğer can yada mal güvenliğim yoksa ve bunu valiliğe kanıtlayamazsam silah ruhsatı alamammı yada bunu kanıtlamak için ne yapmalıyım
Cevap
Ben kasabım kendi işletmem ve kurumsal şirketiz şahsıma değilde şirket üzerine alabiliyormuyuz...
Cevap
kamuda özel güvenlik görevlisiyim silah taşıma ruhsatı alabilirmiyim ? bazı sitelerde sadece ögg bulundurma ruhsatı alınır demekte ? tesekkurler
Cevap
Bende müzede çalışıyorum güvenlik görevlisiyim, cevabını bulamadığım bir soruydu bu, sen ogrenebildinmi acaba
Cevap
ben çatı isiyle ugraşan bir işçiyim ruhsat alabilirmiyim
Cevap
Ben tekstil isi ile ugrasyom ben tasima ruhsatli silah alabilir miyim
Cevap
Tekstil kurumsal(resmi)bir yerse yani şirket adı altında açılmış ise ve bu şirket senin adınaysa yukarıda yazılan şartlara uyan biriysen evet alabilirsin
Cevap

Yorum ekle