TKDK Hibe ve Hayvancılık Destekleri Hibeleri

TKDK Hibe ve Hayvancılık Destekleri
 • TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) hibe hayvancılık destekleri 2021;
 • büyükbaş etçil ya da sütçü ile ilgili yatırım yapmayı düşünen çiftçilere;
 • küçükbaş koyun, kuzu ya da kanatlı hayvan tavuk çiftçiliği yapmayı planlayan çiftçilere işletmelerini yenilemek ve gereken ekipmanları almalarını sağlamak amacıyla verilmektedir.
 • Çiftçiler gereken şartları yerine getirir ve hazırladıkları proje kabul görürse Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) yüzde 50 ile yüzde 70 oranında hibe desteği alabilirler.

TKDK HİBE HAYVAN DESTEĞİ NEDİR?

TKDK, Avrupa Birliği’nin oluşturduğu ve Avrupa Birliği’ne aday olan ülkeleri desteklemek amacıyla hazırlanan IPARD programlarını uygulamakla görevli bir kurumdur.

Ülkemizdeki kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla yalnızca desteklenen illerde hayvancılık faaliyetinde bulunan veya bu illerde hayvancılıkla uğraşmak isteyen çiftçilere yardımcı olmaktadır.

TKDK KIRSAL ALANDA HAYVANCILIĞIN DESTEKLENDİĞİ İLLER

Hayvancılık teşviki birinci ve ikinci uygulamalı dönem illeri olarak iki kısma ayrılır. Bu iller birinci dönem

 • Birinci uygulamalı dönem illeri: Amasya, Afyon, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat.
 • İkinci uygulamalı dönem illeri: Ağrı, Ardahan, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Giresun, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir ve Uşak.

İkametgah adresi bu illerde olan tüm çiftçiler, TKDK’nın desteklediği sektörlere projelerini sunarak hibe desteklerinden faydalanabilir.

TKDK HİBE DESTEKLERİ 2021

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun destek verdiği 16 ana sektör vardır. Bu sektörlerin her birinin bir tedbir kodu bulunmaktadır. Bu kodlar ve ifade ettikleri sektörler şu şekildedir;

 • 101 – 1: Süt üreten tarımsal kurumlar
 • 101 – 2: Kırmızı et üretimi yapan tarımsal kurumlar
 • 101 – 3: Kanatlı et üretimi yapan tarımsal firmalar
 • 101 – 4: Yumurta üretimi yapan tarımsak firmalar
 • 103 – 1: Süt ve süt ürünlerini işleme ve pazarlama
 • 103 – 2: Kırmızı et ürünlerini işleme ve pazarlama
 • 103 – 3: Kanatlı et ürünlerini işleme ve pazarlama
 • 103 – 4: Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması
 • 103 – 5: Sebze ve meyve ürünlerini işleme ve pazarlama
 • 201 – 1: Toprak örtüsünü yönetme
 • 302 – 1: Bitkisel ürünleri çeşitlendirme, paketleme ve işleme
 • 302 – 2: Arıcılık faaliyetleri
 • 302 – 3: Zanaatkarlığın zorunlu olduğu sektörler
 • 302 – 4: Kırsal alan turizmi
 • 302 – 5: Su ürünleri üretme
 • 302 – 6: Makine parkları
 • 302 – 7: Yenilenebilir enerji parkları kurma

TKDK HAYVANCILIK DESTEKLERİ 2021 ŞARTLARI

101 – 1 (Süt Üretimi Desteği)

Destekten yararlanmak isteyen işletmelerin;

 • En az 10, en çok 120 süt ineği
 • En az 5, en çok 50 süt veren manda
 • En az 50, en çok 500 süt veren keçi
 • En az 50, en çok 500 süt veren koyun kapasitesi olmalıdır.

Bunların dışında destek sonucu en az 10 baş süt ineği kapasitesine ulaşacak işletmeler de destekten faydalanabilir.

101 – 2 (Et Üretimi Desteği)

Destekten yararlanmak isteyen işletmelerin;

 • En az 30, en çok 250 baş sığır
 • En az 100, en çok 500 baş koyun
 • En az 10, en çok 50 manda
 • En az 100, en çok 500 baş keçi kapasitesi olmalıdır.

102 – 2 (Tavukçuluk Desteği)

Destekten yararlanmak isteyen işletmelerin;

 • En az 1,000, en çok 8,000 hindi
 • En az 5,000, en çok 50,000 broyler
 • En az 350, en çok 3,000 kaz kapasitesi olmalıdır.

TKDK HAYVANCILIK DESTEKLERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Resmi Gazetede yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği’ne göre 2020 hayvancılık hibe başvuruları şu şekildedir;

Buzağı Destekleri

İlk dönem başvuruları 31 Mart 2021 tarihine kadardır. İkinci dönem başvuruları ise 1 .haziran 2021 ile 15 Aralık 2021 arasındadır. Birinci dönemde başvuru yapan çiftçiler ikinci dönem için başvuru yapamazlar. Başvuru tarihleri geçtikten sonra yapılan başvuruların geçerliliği yoktur.

Birinci dönem başvuruları 15 Ocak 2021’ye kadar, ikinci dönem başvuruları ise 1 Temmuz 2021’ye kadar il ya da ilçe müdürlüklerince e-Islah sistemine kayıt edilir. Müracaatlar sırasında yapılan hataların ve eksik kısımların düzeltilmesi için 1 ay süreyle e-Islah başvuru kayıtları açık tutulur. 1 Ağustos 2021’den sonra e-Islah sistemine kayıt edilen buzağılar için destekten yararlanılamaz.

2021 TKDK buzağı desteğine başvuru itirazları ne zaman yapılabilir?

Birinci dönem başvuruları için 15 Şubat 2021’ye kadar, ikinci dönem başvuruları içinse 1 Ağustos 2020’ye kadar itirazlar yapılabilir. Bu süreler geçtikten sonra yapılan hiçbir itiraz dikkate alınmaz

Malak Destekleri

Malak desteklerinde ilk dönem başvuruları 20 Ocak 2021, ikinci dönem başvuruları ise 24 Ağustos 2021’dir. Bu tarihlerden itibaren 5 iş günü içinde il müdürlüklerine itiraz edilebilir.

Ödemeler ilk başvurular için 28 Şubat 2021’ye kadar, ikinci başvurular içinse 18 Eylül 2021’ye kadar yapılır.

Dişi Manda Destekleri

Dişi manda destekleri için son başvuru tarihi 31 Aralık 2021’dur. Başvurular il ya da ilçe müdürlüklerine yapılmalıdır. Ödemeler, başvurular onaylandıktan sonra 28 Şubat 2022 tarihine kadar yapılır.

Anaç Koyun ve Keçi Destekleri

Anaç koyun ve keçi desteklerine başvuru tarihleri ne yazık ki geçmiştir. Başvuru tarihi en geç 1 Kasım 2021 tarihi olarak belirlenmişti.

Küçükbaş Soy Kütüğü Destekleri

Küçükbaş soy kütüğü destekleri için başvurularda son tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlenmiştir. Ancak soy kütüğü işletmelerinden koç ya da teke alacak çiftçiler, işletmelerinin olduğu şehirdeki İl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne 1 Haziran 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında dilekçe ile başvuru yapmalıdırlar.

Arı Kovan Destekleri

Arı kovan destekleri başvuruları il ya da ilçe müdürlüklerine yapılmalıdır. Başvurular 31 Aralık 2021’a kadar değerlendirmeye alınır. Projesi onaylananların ödemeleri 13 Ocak 2021 tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yapılır.

Damızlık Ana Arı Destekleri

Başvurular en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılmalıdır. Ödemeler 13 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yapılır

Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteği

Başvurular en geç 31 Aralık 2020’a kadar yapılmalıdır. Başvuru sırasında belgelerin eksik olduğu tespit edilirse bu belgelerin hazırlanabilmesi için 17 Ocak 2021’ye kadar ek süre verilir.

Düve Alım Desteği

Başvurular 1 Ocak 2020 ile 31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılır. Bu tarihler 2023 yılına kadar her yıl aynı şekildedir. Hak ediş listesi her aynın 20’sine kadar il müdürlüklerine iletilir ve ödemeler her ayın 25’ine kadar HAYGEM’e gönderilir.

Besili Erkek Sığır (Manda Dahil) Desteği

Başvuru tarihi 30 Ocak 2021’ye kadardır. Her bir çiftçi en fazla 200 erkek sığır için destekten yararlanabilir.

Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği Desteği

Başvuru tarihleri 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasıdır. Bu tarihler 2023 yılına kadar her yıl aynıdır.

TKDK DESTEKLERİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Tüm destekler için yapılacak başvurular hemen hemen aynıdır. Başvurular genel olarak şu şekilde yapılmaktadır;

 • Öncelikle yatırım yapmayı düşündüğünüz ilin desteklenen iller içinde olup olmadığını kontrol edin.
 • Başvuru ilanı yayınlandığında çağrı rehberi ve ilanı telefonunuza ya da bilgisayarınıza indirin. Şartları detaylı bir şekilde incelemeyi ihmal etmeyin.
 • İnşaat işi düşünüyorsanız bu alandaki projeleri bina bazında bayındırlık poz numaraları metrajlarıyla beraber hazırlayın.
 • Makine ya da ekipman alımı için TKDK’nın istediği formatta bir teknik proje oluşturun.
 • Makine ve ekipman alımlarında teklif alma kurallarına dikkat ederek teklife çıkın.
 • Size uyan iş ilanını bilgisayarınıza indirin ve projenizle uyumlu olacak bir şekilde doldurun.
 • Başvuru formunu kılavuza bakarak düzgün bir şekilde doldurun ve gereken belgeleri hazırlayın.
 • Word formatında yayınlanan taahhütname ve diğer formları bilgisayara indirin ve başvuru kılavuzunda belirtilen şekilde doldurun.
 • tkdk.gov.tr/hibe-basvuru sitesine girin.
 • Başvuru formu, harcamalar ve varlıklar listesini yukarıda verdiğimiz linkten doldurun.
 • Başvuru harcamaları, formu ve varlık tablosunu bilgisayarınıza indirin ve çıktısını alın.
 • Başvuru formu, ekler, iş planı ve teknik projeden meydana gelen dosyayı 12 bölüm halinde oluşturun.
 • Hazırladığınız başvuru paketinin yedeğini almayı unutmayın. Mümkünse harici bir hard diske kaydedin.

Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra TKDK kurumuna bireysel olarak ya da resmi bir temsilciniz varsa onun aracılığıyla gönderin.

2021 TKDK HAYVANCILIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

 • Buzağı: 550 TL – 750 TL/baş
 • Malak: 280 TL – 480 TL/baş
 • Dişi manda: 280 TL – 480 TL/baş
 • Anaç koyun – keçi: 30 TL/baş
 • Arılı kovan: 18 TL/adet
 • Damızlık ana arı: 88 TL/adet
 • Sürü yöneticisi istihdamı: 5500 TL/işletme
 • Düve alım: Bedelin yüzde 45’ı
 • Besili erkek sığır (manda dahil): 280 TL/baş
 • Sürü büyütme ve yenileme: 110 TL/baş

Sonuç olarak TKDK destekleri, hayvancılığı geliştirmek, sürdürülebilirliği artırmak, hayvancılık politikalarının yürütülme etkinliğini artırmak, yerli hayvan genetik kaynaklarını yerinde korumak ve geliştirmek, kayıtları güncel tutmak, hayvan hastalıklarıyla etkin bir şekilde mücadele etmek ve sağlıklı hayvansal ürünler elde etmek amacıyla verilmektedir.

Başvuru dönemlerini takip ederek ve başvuru şartlarına uyarak siz de bu desteklerden faydalanabilirsiniz.

Yorum ekle