Trafik Tescil İşlemleri

Her türlü motorlu aracın sahip olması gereken birtakım belgeler bulunmaktadır ve hepsi de çok önemlidir. Ancak bu yeterli değildir. Araçların durumuna göre, devlet önünde tüm özellikleri evraklarla ispatlamak gerekir.

Araç tescil işlemi nedir?

Yeni araçların trafiğe çıkabilmesi için yaptırılması zorunlu işlemlerdir.

Trafik Tescil İşlemleri Nasıl yapılır?

Araç sahibinin gerekli belgeleri Trafik Tescil Şubesi’ne ulaştırması, plakanın çıkarılması ve belgelerin onaylanması gerekir. Plaka Şoförler Odası’nda basılır. İkinci el araçlarda bu işlem noterlerde yapılır.

Evrakları buraya verdikten sonra geçici tescil belgesi ile Zorunlu Trafik Sigorta Poliçesi ile 15 gün içinde Trafik Tescil Şubesi’ne gidilerek ruhsat çıkarılır. Bu süreçte teslim alınmazsa posta ile eve gönderilir.

Sıfır araç işlemlerinde gerçek kişiler adına yapılan işlemler ikametgah yerlerindeki trafik tescil birimlerinde, tüzel kişiler adına yapılacak işlemler, ticari sicil gazetesinin yayınlandığı merkezlerde yapılmaktadır.

Sıfır aracın trafiğe çıkması

 • Nüfus cüzdanı
 • ÖTV ödeme belgesi
 • Uygunluk belgesi
 • Şoförler odası yeni kayıt dosyası
 • Mali sorumluluk sigortası
 • Faturayı düzenleyen bayiinin yetkinlik belgesi

Not: ÖTV’den muaf olan araçlar için Şoförler Odası’ndan alınan 2 adet trafik tescil ve müracaat ilkem formu gereklidir.

Not: Araç tüzel kişilik adına olacaksa sicil gazetesi, oda sicil kaydı ve imza sirküsü gerekmektedir.

İkinci el aracın trafiğe çıkması

 • Nüfus cüzdanı
 • Noter satış senedi
 • Mali mesuliyet sigortası
 • Vergi ilişik kesme belgesi
 • Geçici araç tescil ve trafik belgesi
 • Eski tescil ve trafik belgeleri
 • Plaka

Not: Yeni araç sahibi plaka değiştirmek istiyorsa vergi dairesinden “Borcu yoktur.” Belgesi almalıdır.

Münferit İthal Edilen Araç

 • Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
 •  ÖTV ödeme belgesi
 • Gümrük trafik şahadetnamesi  
 • Uygunluk belgesi
 •  Şoförler odasından alınan araç tescil dosyası
 • Nüfus cüzdanı

Not: ÖTV’den muaf olan araçlar için Şoförler Odası’ndan alınan 2 adet trafik tescil ve müracaat ilkem formu gereklidir.

Not: Araç tüzel kişilik adına olacaksa sicil gazetesi, oda sicil kaydı ve imza sirküsü gerekmektedir.

Kendi adına nakil ve noterden plaka değişikliği talebi

 • Nüfus cüzdanı
 • Şoförler odasından alınan araç tescil dosyası
 • Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
 • 2 adet trafik tescil ve müracaat formu
 • Eski araç tescil ve motorlu araç trafik belgesi
 • Tescil plakaları
 • Yoksa muayene

Kamu kurum ve kuruluşlarınca satılan araçlar

 • Nüfus cüzdanı
 • Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
 • Satış tutanağı
 • 2 adet trafik tescil ve müracaat formu
 • Araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri
 • İlk kez tescil işlemi yapılıyorsa ÖTV ödeme belgesi, uygunluk belgesi

Veraset yoluyla intikal eden araçlar

 • Nüfus cüzdanı
 • Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi
 • Araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri
 • Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
 • Veraset intikali için “Borcu yoktur.” Belgesi
 • Vergi dairesi ilişik kesme belgesi
 • 2 adet trafik tescil ve müracaat formu
 • Yoksa muayene

Yabancı kişiler ve araçları

Yabancı araçlar için de ülkemizdeki vatandaşlardan istenen belgelerin aynısı istenmektedir. Yabancı kişinin kimlik numarası zorunludur. Bu araçlara MA’dan MZ’ye kadar iki harf ve üç rakamlı plakalar verilir.

Aracı sahibi, eş ve çocukları dışında kimse kullanamaz. Araç şirket adına ise yetkilendirilen 3 kişi dışında kimse kullanamaz.

Tadilat işlemleri

 • Nüfus cüzdanı
 • T.S.E’ce onaylanmış tadilata ilişkin belge
 • Tadilata ilişkin fatura
 • Araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri
 • 2 adet trafik tescil ve müracaat formu
 • LPG tadilatı için ayrıca montaj tespit raporu, , tip onayı belgesi, TSE hizmet yeterlilik belgesi ve LPG dönüşümü için mühendis yetki belgesi
 • Yoksa muayene

Renk değişikliği işlemleri

 • Nüfus cüzdanı
 • Renk değişikliğine ilişkin fatura
 • 1 adet trafik tescil ve müracaat formu
 • Dilekçe

Motor ve şasi değişikliği / tadilatı

 • Nüfus cüzdanı
 • Sahiplik belgesi
 • Tadilat projesine ilişkin belgeler
 • Sınırlı tadilat bildirimi
 • Araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri
 • 2 adet trafik tescil ve müracaat formu
 • Yoksa muayene

Belge yenileme

 • Yoksa muayene
 • Yıpranma nedeniyle değişikliklerde eski belgenin iadesi
 • Araç sahibinin veya kanuni temsilcisinin dilekçesi

Hurdaya ayırma

 • Nüfus cüzdanı
 • Tescil plakaları
 • 2 adet trafik tescil ve müracaat formu
 • Araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri
 • Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu
 • Vergi dairsinden alınmış ilişik kesme belgesi, hurdaya ayrılmasında sakınca olmadığına dair belge

Trafikten çekme

 • Nüfus cüzdanı
 • 2 adet trafik tescil ve müracaat formu
 • Araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri
 • Tescil plakaları
 • Vergi dairsinden alınmış ilişik kesme belgesi, hurdaya ayrılmasında sakınca olmadığına dair belge

Yeniden trafiğe çıkarma

 • Nüfus cüzdanı
 • Araç tescil belgesi
 • Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
 • 2 adet trafik tescil ve müracaat formu
 • Değişiklik yapılmışsa belgesi
 • Yoksa muayene

Çalınan / bulunan araçlar

 • Nüfus cüzdanı
 • Motorlu araç trafik belgesi
 • Araç tescil belgesinin
 • Savcılık ve karakoldan alınmış çalınma olayını gösterir belge

Geçici trafik belgeleri

 • “A” geçici trafik belgesi için

-"A" Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi

-"A" Geçici Trafik Belgesi

-“G" plakanın geçerlilik süresi

 • “B” geçici trafik belgesi

-Mali sorumluluk sigortası

-Özel tüketim vergisinin ödenmiş olması,

-Teknik muayenelerinin yapılmış bulunması

 • “C” geçici trafik belgesi

-Uygunluk belgesi

- Sahiplik belgesi

-ÖTV ödeme belgesi

- Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi

- Harç makbuzu

 • “D” geçici trafik belgesi

-Proforma fatura örneği veya sahiplik belgesi

-Zorunlu mali sorumluluk sigortası

-Harç makbuzu

 • “E” geçici trafik belgesi

-Zorunlu mali sorumluluk sigortası

-Harç makbuzu

Araç logo işlemleri

 • Trafik tescil belgesi
 • Yoksa muayene
 • Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
 • Logo sözleşmesi

Plaka tebdil işlemleri

 • Dilekçe
 • Nüfus cüzdanı
 • Eski tescil ve trafik belgesi
 • Plakalar 

Rehin kaldırma işlemleri

 • Trafik ve Tescil Belgesi
 • Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
 • Dilekçe
 • Nüfus cüzdanı
 • Bankadan alınmış rehin kaldırma yazısı

 Rehin koyma işlemleri

 • Trafik ve tescil belgesi
 • Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
 • Bankadan alınmış rehin koyma yazısı
 • Nüfus cüzdanı
 • Dilekçe

 Ad soyad, adres değişikliği

 • Eski tescil ve trafik Belgesi
 • Dilekçe
 • Vukuatlı nüfus örneği
 • Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı
 • Nüfus cüzdan

Konsolosluk araçları için belgeler

 • Uygunluk Belgesi
 • Muayene
 • Nüfus cüzdan
 • Zorunlu mali mesuliyet sigortası
 • Görevlendirme yazısı
 • 3 adet belge formu
 • Takrir Belgesi
 • Dışişleri Bakanlığı’ndan şahsi alımlar için ÖTV muafiyet yazısı

Yorum ekle