Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 1993’ten beri her yıl düzenlenmektedir. Kongreye her sene ülkemizdeki tüm üniversitelerden 400’den fazla akademisyen katılmaktadır. Geçtiğimiz dönem yapılan kongre, pandemi nedeniyle online ortamda gerçekleşmiştir.

Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi; örgütsel davranış, örgüt teorisi, stratejik yönetim ve insan kaynakları yönetimi gibi konularda araştırmalarını sürdüren akademisyenleri bir alanda toplamak, aralarında sinerji kurmak ve bilgilerini paylaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenir. Bu kongre (yonorg2017) sayesinde farklı üniversitelerden gelen akademisyenler birbirlerini tanıyabilir ve ortak eserler üretebilirler.

  1. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ

Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’ne (yonorg) her yıl farklı bir üniversite ev sahipliği yapar. 2020 yılındaki kongre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde yapılmıştır. 3 – 4 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan kongreye Prof. Dr. Behlül Üsdiken, Prof. Dr. Selami Sargut, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Prof. Dr. Ömür Timurcanday Özmen, Doç. Dr. Zahide Karakitapoğlu, Prof. Dr. Ömer Turunç, Doç. Dr. Memduh Begenirbaş, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr. Bilçin Tak, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Öztürk, Arş. Gör. Sevgi Emirza, Doç. Dr. Mustafa Çolak ve Arş. Gör. Dr. Cihat Erbil gibi pek çok akademisyen katılmıştır.

Kongrede Yapısal Koşullar Altında Aktörün Rolü, Lider Üye Etkileşiminin Rolü, İdeolojik Damga Etkilerinde Siyasi Bağlamı Anlamak, Örgütsel Demokrasi, Örgütsel Vatandaşlık ve İş Özerkliğinin Mesleki Canlılığa Etkisi gibi konular işlenmiştir.

  1. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ

Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 2021 yılı tarihi pandeminin seyrine göre değişebilir. Buna göre en olası tarih 20 – 22 Mayıs 2021’dir. Aynı şekilde 2020 yılında olduğu gibi kongre dijital ortamda da gerçekleştirilebilir. Kongreye katılacak kişiler arasında Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Öğr. Gör. Ebubekir Işık, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kahyaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Emine Genç, Arş. Gör. Özgür Işık ve Dr. Öğr. Üyesi Sevgin Batuk gibi isimlerin yer alacağı tahmin ediliyor. Güncel detaylar için sayfa: https://yonorg2020.asbu.edu.tr/ 

Kongrede Ulusal Yazın Bağlamında İnovasyon İklimi, Dijital Çağda İşletmelerde Kurumsallaşma, Şehir Pazarlamasında Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Rolü ve Algılanan Örgüt Kültürünün İş Tatmini gibi konular görüşülecek. Kaynak

Sonuç olarak ulusal kongreler içinde oldukça önemli bir yere sahip olan Yönetim ve Organizasyon Kongresi, kamu kurumlarındaki ve özel sektördeki sorunların anlaşılması ve çözülmesi için hazırlanan bilgilerin paylaşıldığı bir platform niteliğindedir.

Yorum ekle