Uzlaştırmacı Nedir? Nasıl Olunur?

Uzlaştırmacı Nedir? Nasıl Olunur?

Uzlaştırma Yönetmeliği, yakın zamanda Adalet Bakanlığı tarafından Ceza Muhakemesine konulmuştur. Yönetmeliğin amacı, dava süreçlerinden önce tarafların anlaşmaya varması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılmasıdır. Böylece adalet sistemi daha hızlı işlemeyecek ve çalışanlar efordan tasarruf edeceklerdir.

UZLAŞTIRMACI NEDİR ?

Uzlaştırmacı yetkilerinin tamamını Cumhuriyet Savcısından alır. Şüpheli/sanık ve mağdur arasında anlaşma yapılmasını sağlayan kişidir. Tümü hukuk eğitimi almıştır ve Adalet Bakanlığı tarafından seçilmişlerdir.

(Video) Uzlaştırmacı Nedir Nasıl Olunur?

UZLAŞTIRMACI OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Uzlaştırmacı

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Tam ehliyet sahibi olmak,
 • Baroya kayıtlı olmak (avukatlar için)
 • Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi ya da İşletme Fakültesi gibi hukukla ilgili fakültelerden birinden mezun olmak (Hukuk Bölümü mezunları haricindeki diğer fakültelerden mezun olanlar Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Kanunu, Temel Hukuk, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ya da Borçlar Hukuku derslerinden en az 2 tanesini almış olmalıdır)
 • Kasıtlı olarak işlenen bir suç nedeniyle mahkum edilmemiş olmak
 • Terör örgütleriyle hiçbir şekilde bağlantılı olmamak
 • Adalet Bakanlığı’nın onayladığı eğitim kurumlarında uzlaştırmacılık eğitimlerini almak.
 • Memuriyetten ya da meslekten disiplin nedeniyle çıkartılmamış olmak.

UZLAŞTIRMACI NE İŞ YAPAR ?

Uzlaştırmacılar; suçun mahkemeye intikal etmeden önce çözümlenmesini sağlayan kişilerdir. Cumhuriyet savcısı işlenen suçun uzlaştırma yoluyla çözümlenebileceğine karar verirse, mahkeme başlamadan taraflar ve uzlaştırmacı bir araya gelir.

Kabaca arabulucu da diyebileceğimiz uzlaştırmacılar her iki tarafın onayı ve kabulü ile devreye girerler. Söz konusu dava dosyasını teslim alırlar. 30 günlük süre içinde gereken tüm işlemleri tamamalayıp her iki tarafa telefon vasıtasıyla ulaşırlar. Eğer telefonla ulaşamazlarsa SMS, e-posta, sosyal ağlar ya da posta gibi yolları denerler. Hiçbir şekilde taraflara ulaşılamazsa dosya tutanakla birlikte uzlaştırma savcısına verilir.

İşlemler uzarsa ve dosya teslim tarihi gecikirse dilekçe vererek ek süre talep edilir. Bu süre yaklaşık 20 gün kadar olup en fazla 50 güne çıkarılabilir.

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

Adalet Bakanlığı’nın yetki verdiği eğitim kurumlarında 48 saatlik eğitim alınmalıdır. Alınan eğitimlerin en az 36 saati teorik, 12 saati ise uygulamalı eğitimdir. Eğitimler 2 yıl boyunca geçerlidir. 2 yıllık süre dolduğunda tekrar eğitim alınmalıdır. Fiyatlar 1000 TL ile 1500 TL arasındadır.

Eğitimi veren kurumlar genellikle üniversitelerin Hukuk Fakülteleri ya da Türkiye Barolar Birliği’nin yetkilendirdiği yerlerdir. Bu kurumlar dışında başka yerlerden alınan eğitimler geçersiz olup hiçbir resmiyetleri yoktur.

Uzlaştırmacılık eğitim konuları; uzlaştırma alanı, iletişim alanı ve müzakere teknikleri alanı olmak üzere üç kısımdır. Temel eğitimlerin ardından uzlaştırmacılık siciline kayıt olunur ve göreve başlanır. Her iki yılda bir yenileme eğitimi alınmalıdır.

Geçerli bir mazaret gösterilmediği takdirde toplam ders saatinin 12’de 1’ine katılmayanların eğitimleri iptal edilir. Eğitimleri başarıyla tamamlayanlara en geç 1 ay içinde katılım belgesi verilir.

UZLAŞTIRMACILIK SINAVI

Test olarak yapılan uzlaştırmacılık sınavından adaylar en az 70 puan almalıdırlar. Sınavlar her yıl 1 ya da 2 kez yapılmaktadır.

Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre 2020 yılı uzlaştırmacılık eğitimleri 24 Nisan’da başlamış olup 30 Kasım’da tamamlanacak. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından sınav takvimi açıklanacak. Şu an için bakanlığın sınav tarihleri hakkında yaptığı bir duyuru bulunmamaktadır.

ÖSYM tarafından yaptırılan sınavlar kağıt ortamında ya da e-sınav şeklindedir. Başvurular Adalet Bakanlığı’na dijital ortam yoluyla yapılır. Başvuru sırasında gereken evraklar;

 • Eğitime katılım belgesi
 • Mezun olunduğunu ispatlayan belge şeklindedir.

UZLAŞTIRMACILAR NE KADAR KAZANIR ?

Uzlaştırmacı ücretlerini Adalet Bakanlığı belirlemektedir. Buna göre her yıl bu miktarlar değişmektedir.

Ücretler gösterilen başarıya ve bakılan dosya sayısına göre değişebilir. Buna göre uzlaştırmacıların kazandıkları ücretler 2019 yılı itibariyle şu şekildedir;

Süreç olumlu sonuçlanırsa;

 • Taraf sayısı 2 ya da 3 kişi ise: 396 TL – 529 TL
 • Taraf sayısı 4 ya da 6 kişi ise: 529 TL – 661 TL
 • Taraf sayısı 7 ya da 9 kişi ise: 661 TL – 793 TL
 • Taraf sayısı 10 kişi ya da daha fazla ise: 793 TL – 925 TL

Süreç teklif aşamasında iken olumsuz sonuçlanırsa: 132 TL – 198 TL

Süreç olumsuz sonuçlanırsa;

 • Taraf sayısı 2 ya da 3 kişi ise: 198 TL – 264 TL
 • Taraf sayısı 4 ya da 6 kişi ise: 264 TL – 330 TL
 • Taraf sayısı 7 ya da 9 kişi ise: 330 TL – 396 TL
 • Taraf sayısı 10 kişi ya da daha fazla ise: 396 TL – 462 TL

Sonuç olarak uzlaştırmacı olarak görev yapan kişiler; toplumsal barışın sağlanmasına yardımcı olmak, ortaya çıkan maddi ya da manevi zararlarına hızlı bir şekilde yok edilmesini sağlamak ve adalet sistemindeki yükü azaltmak amacıyla oluşturulmuş bir meslek grubudur. Hukuk mezunları belli eğitimlere tabi tutularak bu mesleği icra edebilirler.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile