Zorunlu BES Şartları Nedir? Zorunlu Bes Hakkında Herşey

Zorunlu BES Şartları

Zorunlu BES şartlarında bazı düzenlemelere gidilerek değiştirildi. Hem çalışanların hem de işverenlerin haklarının korunması amacıyla yapılan düzenlemelerde BES’ten çıkma, emekli olma ve birikim aktarımı gibi konularda BES zorunluluğu şartlarına bazı eklemeler getirildi.

BES Zorunluluk Şartları 2020 Değişiklikleri

 • BES’ten ayrılan çalışanlar 3 yıl içinde tekrar sisteme alınacak. Cayma hakkından yararlanan çalışanlar eskiden 2 yıl içinde BES’e dönmek zorundaydı. Ancak yeni yönetmelikle birlikte bu süre 1 yıl daha artırıldı. Ancak Maliye Bakanlığı bazı durumlarda bu süreyi 5 yıla kadar uzatabilir.
 • Bireysel emeklilik sistemine geri dönüş hakkı 1 keredir. BES’ten çıkan ve tekrar sisteme dahil olan vatandaşlar, BES’ten ikinci kez çıkmak istediklerinde tekrar sisteme giremezler.
 • Bireysel Emeklilik Kanunu’nun 8. maddesine yapılan eklemede, zorunlu BES yaş şartı 45 olarak belirlendi. 45 yaşını dolduran çalışanlar BES’ten faydalanamazken 18 yaşını dolduran çalışanlar otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilirler.
 • 5 ya da 9 arasında çalışanı olan işverenler Sosyal Sigortalar Kanunu’na geçici olarak eklenen 20. maddede, çalışanlarını otomatik olarak BES’e almalıdırlar. 1 Ocak 2019’dan sonra çalışmaya başlayan tüm firmalar Otomatik Katılım Sistemi’ne göre çalışan sayısından bağımsız olarak yaş şartını yerine getiren çalışanları BES’e dahil etmelidirler.
 • Bireysel emeklilik sisteminde birden çok sözleşmesi ya da sertifikası olan ve emekli olmaya hak kazanan kişilerin hesap birleştirme zorunluluğu artık olmayacak. Bu sayede hak sahipleri diledikleri sözleşme üzerinden emekli olabilirler. Emekli olduktan sonra diğer sistemlere tasarruf yapmaya devam edebilirler.

Zorunlu Bireysel Emeklilik Şartları

Zorunlu BES’te işverenler;

 • 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Kanunu’na göre işverenler çalışanlar adına bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmalıdırlar.
 • Fon tercihi almak için çalışanlardan bilgi almalı ve emeklilik şirketine bildirmelidirler. Fon tercihi yapılırken faizli ya da faizsiz fonlardan biri seçilir. Çalışanlar eğer hiçbir seçim yapmıyorlarsa bunu işveren kendisi belirlemelidir.
 • Katkı payları çalışanların maaşlarından kesilmeli ve emeklilik şirketine aktarılmalıdır. Kamu kurumları katkı payı ödemelerini yaparken Maliye Bakanlığı’nın işlettiği Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi’ni kullanabilirler.
 • Çalışana, BES’in başladığı tarihi bildirmelidirler. Çalışanlar, sözleşme başladıktan sonra 2 ay içinde BES’ten cayabilirler.

BES şartlarına uymayan işverenlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 100 TL idari para cezası verilir. Eğer işveren emeklilik şirketine katkı payını aktarmazsa, geç aktarırsa ya da eksik bildirirse çalışanın birikiminde meydana gelen parasal kayıplardan işveren sorumlu hale gelir.

Zorunlu BES’te çalışanlar;

 • Bireysel emeklilik başladıktan sonra en az 10 yıl boyunca bu sistemde kalmalıdırlar.
 • 56 yaşını dolduran çalışanlar emekli olabilirler.
 • 45 yaşını doldurmamış tüm kişiler zorunlu bireysel emeklilikten faydalanabilirler.

BES şartlarını karşılayan çalışanlar emekli olduklarında birikimlerini 3 şekilde alabilir;

 • Toplu halde
 • Aylık, 3 aylık ya da 6 aylık olarak kendi belirleyecekleri periyotlarda (paralarının tamamı bitinceye kadar)
 • 3 yıllık gelir sigortası olarak ve ömür bayı emekli maaşı alacak şekilde

Zorunlu BES'ten Çıkış Şartları Nedir?

Zorunlu BES ayrılma şartları 2020 yılı kapsamında şu şekildedir;

 • Çalışanlar bireysel emeklilik sistemi başladıktan sonraki 2 ay içinde sistemden çıkabilirler.
 • BES başladıktan sonraki 2 aylık süreçte bireysel emekliliklerini iptal etmek isteyen çalışanlar BES hesabını kapatma ve sistemden çıkmak istediklerini ilgili kurumlara bildirmelidirler. Cayma süresi aşılırsa yüzde 15 stopaj kesintisi uygulanır.

Çalışanlar bireysel emeklilik iptali için çalıştıkları kuruma telefonla ya da maille ulaşabilirler. Her firmanın iletişim bilgileri yapılan sözleşmede yer almaktadır. BES iptali başvurusu yapıldıktan sonra çalışanların paraları yaklaşık 10 gün içinde hesaplarına yatırılır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile